Informace o studiu

 

Základní umělecká škola Březnice

 

Naše škola poskytuje umělecké vzdělání ve dvou oborech - hudebním a výtvarném. V budoucnu je zde zároveň možnost otevření oboru literárně-dramatického.

 

Snažíme se být školou pro radost – naším cílem je nejen vychovávat vynikající muzikanty, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě, která je bude provázet celým životem.

Budova Základní umělecké školy v Březnici s nočním osvětlením

Budova Základní umělecké školy v Březnici s nočním osvětlením

V naší škole jsou Vám dveře otevřeny po celý rok. Zajímá Vás, jak probíhá výuka hry na hudební nástroj ? Chcete se dozvědět více o možnostech studia? Přijďte se k nám podívat a navštivte nás přímo při vyučování. Zatelefonujte nám a domluvte si s námi návštěvu některé z vyučovacích hodin.

 

Vyučujeme tyto hudební nástroje

 

Pro koho je studium v ZUŠ určeno

Studium je určeno pro děti z 2. tříd ZŠ, výjimečně i mladších. Tyto děti jsou zařazeni do přípravného ročníku, jenž trvá zpravidla 1 rok (u mladších žáků i 2 roky). Po absolvování PHV jsou pak zařazeni do základního studia.

 

V případě zájmu připravujeme žáky k přijímacím zkouškám na školy s uměleckým zaměřením (např. konzervatoře, SŠ umělecko-průmyslové), rovněž organizujeme výuku pro budoucí absolventy SŠ a VŠ pedagogických. Můžeme zajišťovat i výuku pro dospělé.

Přípravný ročník (PHV)

Je specializovaná třída pro nejmenší budoucí muzikanty. V prvním pololetí děti navštěvují 2x týdně (zpravidla úterý a pátek) skupinovou přípravnou hudební výchovu, kde si hravou formou osvojují základní hudební znalosti a dovednosti. Ve druhém pololetí pak toto skupinové vyučování probíhá pouze 1x týdně a současně 1x týdně dítě navštěvuje výuku vybraného hudebního nástroje, kde se seznamuje s tímto hudebním nástrojem a zároveň se vyučuje základům hry. Na konci školního roku děti absolvují přijímací postupové zkoušky do základního studia. Podmínkou k zařazení do 1. ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Základní studium od 1. ročníku

Se liší podle jednotlivých oborů a vybraného hudebního nástroje : obvykle se dělí na dva cykly (stupně), z nichž první trvá 4–7 let a druhý 4 roky.

Hudební obor :

Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuky hlavního oboru (hry na hudební nástroj), jednu hodinu týdně předmětu hudební nauka (od 1. do 5. ročníku), ve vyšších ročnících pak navštěvují i další předměty – komorní nebo souborovou hru, obligátní klavír. V případě zájmu lze studovat i dva nevo více oborů současně.

 

Délka vyučovací hodiny je 45 minut. U mladších dětí se tato hodina může půlit – tedy na 2x 25 minut týdně (zpravidla se týká náročnějších předmětů, jako hry na klavír a hry na housle). Pro mimořádně nadané talentované děti je možnost rozšířeného vyučování 45+25 min.

 

Řada žáků školy (především ti, kteří hrají na housle, kytaru, zobcovou flétnu a další dechové nástroje) pak ve vyšších ročnících nachází uplatnění v různých hudebních souborech školy, jako např. v Komorním smyčcovém orchestru, Flétnovém souboru či Žákovském orchestru ZUŠ.

 

Výtvarný obor:

Žáci dochází na výuku 1x týdně. Vyučovací lekce trvá 3x45 min. s jednou pětiminutovou přestávkou, tzn. celkem 2 hod. 20 min. Pro přípravný ročník je délka vyučování 2x45 min., tedy 1 1/2 hodiny.

Práce a výsledky žáků výtvarného oboru najdete zde:

http://www.zus-vv-breznice.euweb.cz/

 

Literárně-dramatický obor:

Tento obor je na škole zaměřen na loutkářství. Žáci pak dochází na výuku 1x týdně. Vyučovací lekce v přípravném ročníku a 1.-2 ročníku je celkem 2x45 minut (tedy 1 1/2 hodiny), v 3. - 7. ročníku I. stupně a 1. - 4. ročníku II. stupně pak 3x45 minut (tedy 2 1/4 hodiny).

 _______________________________________________________________________

 

Jak a kdy se přihlásit ke studiu

 

Formulář přihlášky do ZUŠ, tuto přihlášku pak vyplňte a odešlete. Přihlásit se můžete rovněž přímo u ředitele školy, kde si vyzvednete originální tiskopis.

 

Potřebujete jinou informaci?

 

Velice ochotně Vám poskytneme jakoukoliv informaci, radu nebo konzultaci - zatelefonujte nám, napište e-mail, případně nás osobně navštivte.

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít