Dokumenty ke stažení

 

Zápis ZUŠ Březnice do rejstříku škol a školských zařízení

• Zápis do rejstříku škol 1 - 1996 [ Zařazovací listina ] (589.57 kB)

• Zápis do rejstříku škol 2 - 2000 [ oprava ] (468.44 kB)

• Zápis do rejstříku škol 3 - 2008 [ literárně-dramatický obor ] (501.49 kB)

 

Zřizovací listina ZUŠ Březnice

• Zřizovací listina (596.31 kB)

 

Statut ZUŠ Březnice

• Statut školy (1.07 MB)

 

Vnitřní řády pro žáky a rodiče

• Školní řád (167.23 kB)

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Březnice

• Školní vzdělávací program (478.51 kB)

 

Učební plány

Učební plány jsou závazné dokumenty, které stanovují rozsah a rámcový obsah výuky v základní umělecké škole – počet let studia, povinné a nepovinné předměty, hodinovou dotaci atd.

Učební plány pro hudební obor byly schváleny MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod. č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.

Upravené učební plány pro výtvarný obor byly schváleny MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č. j. 18.455/2002-22 s platností od 1. září 2002.

Učební plány pro literárně-dramatický obor byly schváleny MŠMT ČR pod č. j. 22.225/2004-22 s platností od 1. září 2004 a pod č. j. 22.035/2005-22 s platností od 1. září 2005.

• Učební plány pro Základní umělecké školy (241.95 kB)

 

Učební osnovy

Obsah učiva u hudebního oboru se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ (dříve LŠU) z let 1980-1991, jak byly postupně vydávány SPN Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru.

Učební osnovy výtvarného oboru schválilo MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č. j. 15.865/2000-22 s platností od 1. září 2000.

Vybrané učební osnovy pro jednotlivé nástroje jsou pak zde v elektronické podobě k nahlédnutí.

• Přípravná hudební výchova, hudební nauka a úvod do skladebných nauk pro přípravné studium a I. stupeň (1.82 MB)

• Přípravná hudební výchova - Metodická příručka pro učitele LŠU (11.32 MB)

• Nauka o hudbě pro II. stupeň (416.01 kB)

• Hra na klavír pro přípravné studium a I. stupeň (1.71 MB)

• Hra na klavír, varhany a harfu pro I. stupeň - rozšířené vyučování (744.22 kB)

• Hra na klavír, varhany a harfu pro II. stupeň (1.58 MB)

• Hra na keyboard pro přípravné studium a I. stupeň (4 roky) (125.25 kB)

• Hra na akordeon a souborová hra pro přípravné studium a I. stupeň (1.17 MB)

• Hra na akordeon pro I. stupeň - rozšířené vyučování (186.54 kB)

• Hra na akordeon pro II. stupeň (1.44 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro přípravné studium a I. stupeň (3.79 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro I. stupeň - rozšířené vyučování (1.07 MB)

• Hra na smyčcové nástroje pro II. stupeň (1.08 MB)

• Hra na kytaru pro přípravné studium a I. stupeň (809.87 kB)

• Hra na kytaru a cimbál pro I. stupeň - rozšířené vyučování (356.87 kB)

• Hra na kytaru a cimbál pro II. stupeň (740.55 kB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro přípravné studium a I. stupeň (2.58 MB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro I. stupeň - rozšířené vyučování (1.22 MB)

• Hra na dechové a bicí nástroje pro II. stupeň (1.43 MB)

• Pěvecký hlasový výcvik a sborový zpěv pro přípravné studium a I. stupeň (1.26 MB)

• Pěvecká výchova a zpěv pro I. stupeň - rozšířené vyučování (356.87 kB) (290.89 kB)

• Pěvecká výchova a zpěv pro II. stupeň (247.99 kB)

• Hra v souboru, orchestru a komorní hra pro I. stupeň (1.04 MB)

• Vedení dětského sboru nebo instrumentálního souboru; taktovací technika a základy dirigování; elementární improvizace a hra na lehkoovladatelné (dětské) nástroje pro II. stupeň (921.49 kB)

• Literárně dramatický obor pro přípravné studium a I. stupeň (2.59 MB)

• Literárně dramatický obor pro I. stupeň - rozšířené vyučování (280.68 kB)

• Literárně dramatický obor pro II. stupeň (dramatické oddělení) (1.44 MB)

• Výtvarný obor pro přípravné studium a I. stupeň, rozšířené vyučování a II. stupeň (168.63 kB)

                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pro zajímavost zde přikládáme k nahlédnutí vybrané učební osnovy, jež byly platné v šedesátých a sedmdesátých letech. Samozřejmě už dávno tyto osnovy pozbyly platnosti (a to někdy kolem roku 1980).

• Hra na klavír pro I. a II. cyklus lidových škol umění (8.50 MB)

• Hra na smyčcové nástroje a souborová hra pro I. a II. cyklus lidových škol umění (16.19 MB)

• Hra na lidové nástroje pro I. a II. cyklus lidových škol umění (11.77 MB)

 

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP) je dokument, podle kterého všechny Základní umělecké školy (tedy i naše škola) vytvořily vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP ZUŠ Březnice je každoročně aktualizován, na všech školách v ČR je tento dokument povinný a platný od 1. září 2012.

• Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (726.07 kB)

 

Organizační schéma ZUŠ Březnice

• Organizační schéma školy (1.92 MB)

 

Organizace školního roku (prázdniny)

• Organizace školního roku 2008/2009 (26.32 kB)

• Organizace školního roku 2009/2010 (25.71 kB)

• Organizace školního roku 2010/2011 (39.53 kB)

• Organizace školního roku 2011/2012 (28.12 kB)

• Organizace školního roku 2012/2013 (190.47 kB)

• Organizace školního roku 2013/2014 (31.26 kB)

• Organizace školního roku 2014/2015 (59.19 kB)

• Organizace školního roku 2015/2016 (83.89 kB)

• Organizace školního roku 2016/2017 (62.79 kB)

• Organizace školního roku 2017/2018 (139.68 kB)

• Organizace školního roku 2018/2019 (289.74 kB)

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy

• Výroční zpráva 2007/2008 (4.21 MB)

• Výroční zpráva 2008/2009 (6.19 MB)

• Výroční zpráva 2009/2010 (5.70 MB)

• Výroční zpráva 2010/2011 (801.73 kB)

• Výroční zpráva 2011/2012 (856.44 kB)

• Výroční zpráva 2012/2013 (817.86 kB)

• Výroční zpráva 2013/2014 (3.34 MB)

• Výroční zpráva 2014/2015 (3.47 MB)

• Výroční zpráva 2015/2016 (821.88 kB)

 

Zaměření prostor školy (1. a 2. patro)

• Zaměření (809.58 kB)

 

Kontrolní zprávy České školní inspekce

Zatím poslední kontrola České školní inspekce proběhla na naší škole dne 30. listopadu - 3. prosince 2015. Podrobnosti si můžete přečíst v inspekčních zprávách:

• Inspekční zpráva 2015 (446.21 kB)

• Inspekční zpráva 2011 (4.89 MB)

• Inspekční zpráva 2008 (150.80 kB)

• Inspekční zpráva 2001 (232.02 kB)

 

Kontrolní šetření Krajské hygienické stanice

• Zápis z kontrolního šetření KHS 2014 (8.25 MB)

 

Energetická náročnost budovy

• Energetická náročnost budovy (1.46 MB)

• Ukazatele energetické náročnosti budovy (1.32 MB)

9.1.2018

Třídní schůzka

Schůzka rodičů žáků PHV s ředitelem školy se koná ve středu 17. ledna 2018 v 18.00 hodin (ve 2. patře) Přemysl Zíkavíce »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít

29.5.2013

citát z knihy

"Zloděj, to je čovek, kerej se mstí a má z toho pěkný živobytí, až na ňáký maléry semotamo. Vesmír se prej skládá z mnoha takovejch zemích, jako je naše, a na někerejch sou prej taky živí tvorové. Ale já bych řek, že se nikde nenajde takovej ksindl jako na naší zemi. Já myslím, že tadle zeměkoule je jakási světová Sibérie, do kerý pámbu dává šecky svý holomky, aby mu to jinde nepokazilo chov". 

... Emil Vachek, Bidýlko, 1927