Orchestry a soubory na škole

 

Na škole v současnosti pracuje několik souborů:

 

smyccovy_orchestr
  • Komorní orchestr ZUŠ "Poškoláci" pracuje na škole od listopadu 1989. Jeho členy jsou především bývalí žáci z houslové třídy p. uč. Ladislava Staňka. Po jeho odchodu (+ leden 2016) vede orchestr pí. uč. Marie Filipová. S orchestrem příležitostně spoluúčinkují pak někteří další učitelé (p. uč. Antonín Žalud, p. řed. Přemysl Zíka) a vybraní žáci školy (ve hře na klarinet, příčnou flétnu nebo klavír aj.). Orchestr má v současnosti 12 členů. Těžiště orchestru spočívá v klasické hudbě (A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart, J. J. Ryba, B. Smetana, A. Dvořák, B. Bartók, J. Fučík, R. Addinsell ad.), nebrání se ale i nastudování "lehčího" žánru ("vídeňské" číslované valčíky J. Strausse). Orchestr účinkuje nejen v Březnici, ale i širokém okolí.

 

fletovy_soubor_capella_flauta-silueta

fletovy_soubor_capella_flauta-silueta

  • Flétnový soubor "Capella flauta" vznikl ve školním roce 2001/2002 ve třídě p. uč. Tomáše Bláhy. Původní obsazení tvořily zobcové flétny sopránové, altové a tenorové. Od roku 2004 přibyly i basové flétny. Soubor pravidelně vystupuje při různých kulturních akcích a dvakrát ročně pořádá i vlastní koncerty - jarní a předvánoční. Repertoár tvoří hudba od období renesance a baroka po současnost včetně úprav lidových i populárních písní. Zkoušky probíhají každé úterý. V současné době se obsazení souboru ustálilo a tvoří ho již třetí (!) generace žáků. Aktuální stálé obsazení čítá 5 sopránových, 3 altové, 3 tenorové a 3 basové flétny. V roce 2005 se soubor zúčastnil festivalu flétnových souborů v Třebíči. Hudební těleso vystupuje stále pod vedením p. uč. Tomáše Bláhy, někdy spoluúčinkují i další učitelé školy nebo soubor hraje s průvodem klavíru (žáci z klavírního oddělení ZUŠ).

 

zakovsky_orchestr_zus_breznice-miniatura
  • V září 2011 vzniklo při naší škole nové hudební těleso. Je jím "Žákovský orchestr ZUŠ Březnice" - pod vedením opět pana učitele Tomáše Bláhy. Obsazení hudebními nástroji je opravdu různorodé a jde napříč všemi třídami školy. Prvotní snahou je vést děti ke společnému muzicírování. Premiérový koncert tohoto orchestru se uskutečnil v červnu 2012 ve spolupráci s akordeonovým souborem ZUŠ Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Milín; a už po roce - v březnu 2013 měl náš orchestr první vlastní samostatný koncert v infocentru na Náměstí v Březnici. Obsazení orchestru se samozřejmě stále trochu mění, nicméně lze konstatovat že zde účinkují žáci ve hře na nejrůznější hudební nástroje vyučované na škole - jsou zde tedy zastoupeny různě početné skupiny hudebních nástrojů - jako především skupina zobcových fléten (zejména sopránové a altové) a akordeonů, trubka, pozoun, klarinet, saxofon, housle, klavír (klávesy), kytara, basová kytara, kontrabas, bicí nástroje (perkuse)

 

sbor
  • Dětský sbor ZUŠ Březnice "VOCI BIANCHE" byl založen v říjnu roku 2015 paní uč. Květou Ciznerovou v souvislosti s otevřením oddělení sólového zpěvu na této škole. Prvním samostatným vystoupením byl Velikonoční koncert konaný v kostele sv. Rocha v sobotu 2. dubna 2016. Pěvecký sbor se věnuje jak světské, tak i duchovní tvorbě. Je samozřejmé, že pěvecký sbor mezi sebou rád uvidí nové členy! = Zde pak najdete bližší informace o tomto našem pěveckém sboru jako takovém, ale i o problematice zpěvu, intonaci a bel cantu: =

 

mala-dechova-kapela
  • Malá dechová kapela byla založena v září 2017 a hraje obvykle v tomto složení: Lukáš Veselý - trubka, Sabina Štefanová - baskřídlovka, Vít Nekl - lesní roh, p. uč. Tomáš Bláha - tuba (umělecký vedoucí). Má také vlastní webové stránky https://happybrass.wixsite.com/zusbreznice

 

*****************************************************************  

 

077
  • Na škole od roku 2012 pracuje také "Instrumentální kvinteto učitelů ZUŠ Březnice" (ve složení: Roman Kraus - housle, Zdeněk Teska - klarinet, Věra Obdržalová - akordeon, Přemysl Zíka - klavír, Tomáš Bláha - kontrabas, umělecký vedoucí ): bližší informace viz  Hudební soubor učitelů

 

*****************************************************************  

 

Zde jsou pak odkazy na hudební uskupení, která nepracují pod hlavičkou školy a jejichž jádro tvoří jak bývalí, tak i současní žáci ZUŠ Březnice.

22.3.2023

plánované akce na měsíc duben

• Zájezd do Itálie pěveckého sboru "Voci Bianche" (spojený s koncerty) - pátek 31. března - neděle 2. dubna 2023 • Vítání jara a velikonoc v jezuitské koleji - Dixieland ZUŠ Březnice - Náměstí,...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít