Aktuality

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.

7.6.2024

Postupové zkoušky

V týdnu od 10. do 14. června 2024 proběhnou ve škole postupové zkoušky. Žáci se dostaví v den, kdy mají normální výuku hry na hudební nástroj (popřípadě v jiný den, podle domluvy se svým učitelem), nejpozději do 16:00. 

Přinesou si Žákovskou knížku, příslušné noty a popř. hudební nástroj. 

Ve zbývající 2 týdny (do konce měsíce června) probíhá normální výuka (kromě hudebních nauk a komorní klavírní hry). 

Žáci PHV vykonají zkoušku v úterý 11. června mezi 13:30-14:30.

3.5.2024

Výuka ve čtvrtek a pátek 9. + 10. května

Na ZŠ Březnice je ve dnech 9.-10. května vyhlášeno ředitelské volno. Na ZUŠ Březnice probíhá v tyto dny normální výuka. Hudební nauky jsou zrušeny. 

Děti, které se nemohou dostavit, budou automaticky omluveni.

8.4.2024

Koncert flétnového souboru a Festival sborů

V úterý 14. května od 18:00 hodin se uskuteční v hudebním sále březnického zámku tradiční koncert Flétnového souboru Capella flauta, pod uměleckým vedením pana uč. Tomáše Bláhy. 

Ještě před tím - v neděli 21. dubna 2024 se v aule Příbramské ZŠ v Jiráskovy sady koná celodenní festival pěveckých sborů - naši školu bude reprezentovat sbor Voci Bianche pí. uč. Květy Ciznerové.

6.3.2024

Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZUŠ Březnice

Rada města na svém jednání dne 4.3.2024 rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky ZUŠ Březnice, IČ: 61904201, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2024. 

Vyhlášení konkurzu:

29.2.2024

jarní prázdniny

V týdnu od 4. - 10. března jsou v okrese Příbram jarní prázdniny. Výuka začne opět v pondělí 11. března 2024.

19.2.2024

výuka PHV ve II. pololetí

Žáci dochází na hromadnou výuku pouze 1x týdně - vždy v úterý od 13:30 - 14:15. Na vybraný hudební nástroj (skupinku) dochází podle domluvy s příslušným učitelem.

10.1.2024

Třídní schůzka s rodiči žáků PHV

Ve středu 24. ledna 2024 se bude konat třídní schůzka ředitele školy s rodiči žáků PHV. Hlavní náplní bude zařazení dětí na vybrané hudební nástroje (ve 2. pololetí - tedy od února 2024). Předpokládaná délka 90-120 minut.

3.1.2024

PF 2024

Přejeme Vám dobrý rok 2024. Hodně zdraví, klidu a spokojenosti - a alespoň trochu štěstí. 

 

ZUŠ Březnice

30.11.2023

Plán na prosinec

• Zahájení adventu, rozsvícení vánočního stromu - Vánoční vytrubování žesťového souboru (p.uč. Tomáš Bláha) - Březnice, Náměstí - neděle 3. prosince 2023, 17:00 hodin 

• Žákovská vystoupení - hudební sál ZUŠ - středa+čtvrtek 6.+7. prosince, 17:30 hodin 

• Advent v Drahenicích - Pěvecký sbor Voci Bianche (p. uč. Ciznerová), sobota 9. prosince, 17:00 hodin 

• Vánoční koncert flétnového orchestru Capella flauta (p. uč. Bláha) - reprezentační sál MěÚ Březnice, pondělí 18. prosince, 17:30 hodin

22.11.2023

Výuka dne 27. listopadu 2023

V pondělí 27. listopadu 2023 bude na ZUŠ Březnice normální výuka. Ruší se pouze výuka hudebních nauk. 

Důvodem je to, že ZŠ Březnice se rozhodla připojit ke stávce a podpořit jiné školy ... proto děti nejdou v tento den do školy.  

Naše škola se stávky nezúčastní.

13.11.2023

Koncert žákovského orchestru Teen Band

Nejbližší akcí ZUŠ Březnice, na kterou se můžete těšit, je vystoupení Žákovského orchestru ZUŠ Teen-Band pod vedením pana uč. Tomáše Bláhy, který se uskuteční v pátek 24. listopadu 2023 od 18:00 hodin v kulturním domě v Březnici.

4.10.2023

Výuka klavírního semináře

Klavírní seminář se bude vyučovat každý 2. a 4. pátek v měsíci, vždy od 16:30-18:00 hodin. Seminář bude probíhat v ředitelně školy ve 2. patře, z důvodu secvičování s orchestrem ZUŠ Březnice "Teen-band" bude možný přesun do zkušebny v přízemí. 

A začínáme tedy v pátek 13. října. 

  

Týká se to všech klavíristů od 4. ročníku výše, kteří nedochází na 4-ruční, komorní, souborovou nebo orchestrální hru a ani do sborového zpěvu.

3.10.2023

Hrajeme členům MO STP

Dne 19. října 2023 bude od 14:30 probíhat schůze MO STP. Určitě jako vždy zaplněný sál kulturního domu Březnice si bude moci vyslechnout evergreeny a pupulární skladby v podání mladých muzikantů naší školy.

29.8.2023

Začíná nový školní rok 2023/2024

Nový školní rok začne v pondělí 4. září 2023. Žáci si domluví vyučovací hodinu se svým učitelem co nejdříve - v pondělí 4. září pouze dopoledne, v další dny normálně odpoledne; mohou i telefonicky

Totéž se týká i žáků, jež v minulém roce docházeli na PHV.  

Letošní PHV bude zahajovat v pátek 15. září ve 13:30 - rodiče (jež přihlásili své dítě na výuku do ZUŠ), budou písemni vyrozuměni přes učitelky v ZŠ Březnice, popř. telefonicky (ve 2. zářijovém týdnu). 

HN začnou s výukou od 18. září.

29.6.2023

Ukončení školního roku - výdej vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2022/2023 se vydává v pátek 30. června 2023 od 8:45 - 10:00 a potom v odpoledních hodinách od 13:00 - 14:00 hodin.

3.5.2023

plánované akce na měsíc červen

• Koncert pro MŠ

22.3.2023

plánované akce na měsíc květen

• Dixieland soubor na zámku Březnice - 1. května 2023, 15:00 hodin 

• Flétnový soubor v muzeu - čtvrtek 4. května, 14:00 hodin 

• Pokládání věnců - hřbitov Březnice, pátek 5. května, 15:00 hodin (žestě) 

• Jarní zámecký koncert Flétnového souboru Capella flauta - středa 10. května 

• SchoolStock ZUŠ Open Příbram - úterý 23. května, Příbram Náměstí TGM, odpoledne (TeenBand) 

• ZUŠ Open Březnice - pátek 26. května, 18:00 hodin, zahrada školy 

• Modrý klíč Praha - sobota 27. května (Voci Bianche)

20.2.2023

Soutěže ZUŠ

I v letošním roce se naše škola zúčastnila soutěží vyhlášené MŠMT - a to v komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře na akordeon.

1.12.2022

plánované akce na prosinec

• pátek 2. prosince - Koncert Žákovského orchestru Teen Band - KD Březnice, 18:00 

• sobota 3. prosince - Advent Drahenice, Sbor Voci Biance - náves Drahenice, 17:00 

• čtvrtek 8. prosince - Žákovský koncert - KD Březnice, 18:00 

• sobota 10. prosince - Koncert pěveckého sboru Voci Bianche+křest CD - Reprezentační sál MěÚ, 18:00 

• čtvrtek 15. prosince - Koncert flétnového souboru Capella flauta - Reprezentační sál MěÚ, 17:00 

• pátek 16. prosince - Příbramský Big band + Voci Bianche - KD, 19:00

31.10.2022

plánované akce na listopad

• zahájení adventu - neděle, 27. listopadu 2022 - Náměstí Březnice, 17:00 hodin - hraje žesťový soubor ZUŠ Březnice p. uč. Tomáše Bláhy 

  

... sledujte prosinec 2022, ten bude na akce velmi bohatý

20.9.2022

Definitivní rozpis výuky PHV a hudebních nauk

Na této stránce http://www.zusbreznice.cz/rozvrhy-hudebni-nauka.cz 

najdete definitivní rzpis výuky přípravné hudební výuky a hudebních nauk.

8.6.2022

Plánované akce pro veřejnost do konce škol. roku

• ZUŠ Open 2022 - zahráda školy - pátek 10. června, 17:00 hodin 

• Žestě v koleji - nádvoří Jezuitské koleje - středa 15. června, 17:30 hodin 

• Koncert pěveckého sboru Voci Bianche - aula VOŠ a SŠ Březnice - sobota 25. června, 18:00 hodin 

• Absolventský koncert - reprezentační sál MěÚ - úterý 28. června, 19:00 hodin

Máme dvě první místa v celostátním kole!

23.5.2022

Máme dvě první místa v celostátním kole!

Dva žáci naší školy - Tea Ottová (lesní roh) a Karel Šmatlák (tuba) se probojovali do celostátního kola soutěže ve hře dechové nástroje a tam oba dva získali ve svých kategoriích fantastická 1. místa!

Adam Závodský hraje v Březnici

27.4.2022

Adam Závodský hraje v Březnici

Klavírní recitál Adama Závodského si můžete vyslechnout v sobotu 30. dubna 2022 v Reprezentačním sále Městského úřadu v Březnici. Začátek je v 19:00 hodin

Nově otevíráme – dramatický obor LOUTKÁŘSTVÍ

25.4.2022

Nově otevíráme – dramatický obor LOUTKÁŘSTVÍ

ZUŠ Březnice nově plánuje otevřít od září 2022 literárně-dramatický obor se zaměřením na loutky. 

Bližší inforamce:

Zemřela paní učitelka Alena Halíková

20.4.2022

Zemřela paní učitelka Alena Halíková

V sobotu 16. dubna 2022 ve věku 83 let let zemřela naše bývalá kolegyně Alena Halíková. Na ZUŠ Březnice učila hru na klavír, od roku 1991 vyučovala na ZUŠ Jakuba Jany Ryby v Rožmitále pod Třemšínem.

12.4.2022

Úspěch žáků na soutěži

Zcela mimořádného úspěchu dosáhli 2 žáci naší školy Tea Ottová (ve hře na lesní roh) a Karel Šmatlák (ve hře na tubu) v krajském kole souteže "hra na dechové nástroje", kdy postoupili do celorepublikového kola.  

Jejich učitel Tomáš Bláha získal dokonce cenu za příkladnou pedagogickou práci! (... ze všech účastníků krajského kola soutěže obor "Hra na lesní roh" a "Hra na tubu" postoupili do celostátního kola pouze 2 soutěžící, a oba byli z naší školy!

17.3.2022

Koncert Žákovského orchestru

Koncert Žákovského orchestru ZUŠ Březnice pod řízením p. uč. Tomáše Bláhy se uskuteční v sobotu 9. dubna od 18:00 hodin ve zdejším kulturním domě.

14.3.2022

Vysocká pomněnka

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami Vás všechny zve na společný koncert základních uměleckých škol mikroregionu Příbram (tedy 1. ZUŠ AD, 2. ZUŠ Přbram, ZUŠ JJR Rožmitál pod Třemšínem a ZUŠ Březnice), který se uskutečníve středu 16. března 2022 od 17:00 hodin na Zámečku ve Vysoké u Příbrami. Za naší školu budou účinkovat Tea Ottová (lesní roh), Linda Kazdová (klarinet) a Klára Polívková (klavír).

9.2.2022

soutěže ZUŠ

V úterý 8. února se v Příbrami konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu

PF 2022

29.12.2021

PF 2022

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, dobrou náladu, pozitivní myšlení a negativní covid v novém roce

24.11.2021

plánované akce na prosinec

• Žákovský koncert - čtvrtek 9.12, 17:00, kulturní dům 

• Vánoční koncert flétnového souboru Capella flauta - úterý 14.12, 17:00, Jezuitská kolej 

• Příbramský big band, spoluúčinkuje "Vocci Bianche" - pátek 17.12, 19:00, kulturní dům 

• Vánoční koncert pěveckého sboru "Vocci Bianche" - sobota 18.12, 18:00, Jezuitská kolej 

 

Vstup je možný pouze s prokázaným očkováním & s dokloadem o prodělaném covidu

14.10.2021

okresní kola soutěží ZUŠ

Do konání okresních kol ve hře na hudební nástroje je ještě daleko, ale je žádoucí začít s přípravou včas. 

  

Termíny konání okresních kol jsou stanoveny následovně: 

bicí ...... 16. 2. 2022 ...... ZUŠ Dobříš 

dechové nástroje ...... 10. 3. 2022 ...... ZUŠ JJR Rožmitál pod Třemšínem 

zpěv ...... 8. 2. 2022 ...... ZUŠ Příbram, Náměstí TGM

9.9.2021

předběžný rozpis výuky HN

výuka v týdnu od 13. září 

 

PHV / úterý, pátek 13.30 - 14.15 / p. řed. Přemysl Zíka 

  

HN 1. ročník / pondělí - 13.25 - 14.10 / p. řed. Přemysl Zíka 

HN 2. ročník / úterý - 13.25 - 14.10 / p. uč. Tomáš Bláha 

HN 3. ročník / pátek - 13.25 - 14.10 / p. uč. Tomáš Bláha 

HN 4. ročník / pondělí - 13.45 - 14.30 / p. uč. Tomáš Bláha 

HN 5. ročník / středa - 13.45 - 14.30 / p. uč. Tomáš Bláha 

 

hodina i den výuky se může změnit, především s ohledem na výuku na ZŠ a další mimoškolní aktivity dětí

26.8.2021

Začíná nový školní rok 2021/2022

Ve středu 1. září 2021 začíná nový školní rok. Žáci si domluví vyučovací hodinu se svým učitelem co nejdříve - ve středu 1. září pouze dopoledne, v další dny normálně odpoledne; mohou i telefonicky

Totéž se týká i žáků, jež v minulém roce docházeli na PHV.  

Letošní PHV bude zahajovat v pátek 10. září ve 13:30 - rodiče (jež přihlásili své dítě na výuku do ZUŠ), budou písemni vyrozuměni přes učitelky v ZŠ Březnice, popř. telefonicky (ve 2. zářijovém týdnu). 

HN začnou s výukou od 13. září.

18.6.2021

Ukončení školního roku 2020/2021

Školní rok bude ukončen ve středu 30. června 2021. Děti si mohou vyzvednout vysvědčení v dopoledních hodinách.

18.5.2021

Výuka od 24. května 2021

V týdnu od 24. května 2021 je na ZUŠ možná plná výuka, včetně výuky skupinových vyučování - jako „přípravné hudební výchovy", „hudebních nauk", „komorních souborů", „žákovského orchestru", „pěveckého sboru" a „výtvarného oboru".  

  

Podmínkou je aktuální negativní AG test na covid ze ZŠ nebo SŠ. Ten, kdo nebyl testován, může přinést od rodičů „čestné prohlášení" (je k dispozici na webových stránkách ZUŠ Březnice), anebo využít AG test, který je k dispozici u ředitele školy.

5.5.2021

Další online koncert, tentokráte hraje Tea Ottová

V úterý 18. května 2021 v Horním Slavkově (u Karlových Varů) se uskuteční Hornový koncert, kterého se kromě studentů plzeňské konzervatoře a tamních žáků ZUŠ zúčastní i naše nadějná hornistka Tea Ottová (ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy). Přímý přenos z Pluhova domu zhlédnete na facebooku ZUŠ a Západ.cz 

  

http://www.facebook.com/Regionzapad

28.4.2021

Poslechněte si záznam koncertu Adama Závodského

Náš bývalý žák Adam Závodský vystoupil na online koncertu z auly brněnské JAMU (čtvrtek 29. dubna 2021 ve 13:00 hodin). 

  

https://youtu.be/h7XSgtNrm74 

 

bližší informace:

7.4.2021

Částečné obnovení výuky

Od pondělí 12. dubna 2021 dojde k částečnému obnovení výuky na ZUŠ - je umožněna individuální prezenční výuka (učitel + 1 žák) a individuální konzultace (např. po dohodě s vyučujícím ve výtvarném oboru).

8.3.2021

Koncert z domova

Vážení rodiče,  

vzhledem k tomu, že výuka na ZUŠ není z důvodu epidemiologické situace v současné době povolena, natož pak pořádání koncertů, rozhodli jsme se ve spolupráci s dětmi připravit pro Vás takový "koncert na dálku z domova". Děti se natáčí, jak doma hrají - a videa nám následně zasílají ke zpracování. Úvodní slovo má pí. uč. Květa Ciznerová, kompletaci všech videí zpracoval p. uč. Tomáš Bláha. 

  

Na videa se můžete podívat z tohoto odkazu

  

Přemysl Zíka

3.3.2021

Úspěch žáků školy u přijímacích zkoušek

Petra Prýmková a David Cizner, oba dva žáci pěveckého oddělení ze třídy pí. uč. Ciznerové, vykonali úspěšně přijímací talentové zkoušky a byli přijati ke studiu na plzeňskou konzervatoř. 

bližší podrobnosti najdete zde:

1.2.2021

Začalo II. pololetí - výuka

Vzhledem ke špatné přetrvávající situaci ohledně koronaviru bude nadále výuka na ZUŠ probíhat pouze distanční formou. 

Ve 2. únorovém týdnu - tedy od 8. do 14. února - jsou pro okres Příbram vyhlášeny jarní prázdniny.

2.1.2021

Výuka na ZUŠ od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 

v návaznosti na aktuální opatření vlády bude od pondělí 4. ledna 2020 provoz školy organizován tak, že výuka žáků základních uměleckých škol bude probíhat distančním způsobem. 

  

Přeji Vám šťastný nový rok 2021, stálé zdraví a bohaté umělecké zážitky s Vašimi dětmi. 

  

Přemysl Zíka 

ZUŠ Březnice

15.12.2020

vánoční prázdniny

Na základě rozhodnutí MŠMT budou vánoční prázdniny už od pondělí 21. prosince 2020. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou tedy delší o dva dny.

1.12.2020

Upřesnění výuky hudebních nauk a PHV

Výuka bude od pondělí 7. prosince 2020 probíhat takto: 

PHV:  

- skupina A - úterý 13:30-14:15 (žáci 2.A ZŠ Březnice a 1. tříd + přespolní)  

- skupina B - pátek 13:30-14:15 (žáci třídy 2.B) 

HN 1:  

- skupina A ("áčáci" na ZŠ) - pondělí 13:25-13:50 

- skupina B ("béčáci" na ZŠ) - pondělí 13:55-14-20 

HN 2:  

- skupina A ("áčáci" na ZŠ) - úterý 13:25-13:50 

- skupina B ("béčáci" na ZŠ) - úterý 13:55-14-20 

HN 3 

- pátek 13:25-14:10 (beze změny) 

HN 4 + HN 5:  

- středa 13:45-14:30 (beze změny)

30.11.2020

Výuka od 7. prosince 2020

Vážení rodiče, 

 

základní umělecké školy budou moci od 7. prosince 2020 otevřít lekce do deseti osob včetně učitele (1+9). Dosud byla umožněna jen výuka jeden na jednoho (1+1). Konkrétní informace, jak bude probíhat vyučování v jednotlivých uměleckých oborech Vám sdělíme v průběhu týdne přes žákovské knížky, telefonicky, e-mailem, SMS a na tomto webu. 

 

Přemysl Zíka

20.11.2020

obnovení výuky

Od středy 25. listopadu bude na ZUŠ částečně obnoven provoz. Týká se pouze hudebního oboru, kdy bude umožněna pouze prezenční výuka 1+1 (učitel + žák). Skupinová vyučování (přípravná hudební výchova, hudební nauka, výtvarný obor, soubory, orchestry, pěvecký sbor) nebudou zatím povolena. Žáci PHV a HN budou nadále dostávat úkoly přes web školy.

16.11.2020

Provoz školy od 18. listopadu

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá nadále distančním 

způsobem. Uvidíme, jak se bude v nadcházejícím období měnit epidemiologická situace.

13.10.2020

Uzavření škol - distanční výuka

Od středy 14. října do 1. listopadu 2020 (zatím) jsou na základě nařízení vlády a OHS všechny školy, včetně ZUŠ Březnice, uzavřené

 

Výuka probíhá pouze distanční formou. 

 

Distanční výuka bude probíhat podle individuální domluvy a možností žáků a učitelů, ideálně dle platných rozvrhů hodin zavedenými komunikačními kanály (WhatsApp, Skype, Messenger, e-mail aj.)  

 

V případě dotazů kontaktujte své učitele.

9.10.2020

Obnovení výuky na ZUŠ Březnice

od příštího týdne (tedy od pondělí 12. října 2020) bude obnoveno vyučování na ZUŠ - a to v omezeném rozsahu, kdy je dovolena pouze individuální výuka (učitel-žák), kromě zpěvu. 

  

Hudební nauky, PHV, soubory, výtvarný obor + sólový zpěv (pí. uč. Ciznerová) - výuka ve škole nadále nebude možná a bude řešena distančně. 

  

Přemysl Zíka

7.10.2020

pro děti "Přípravné hudební výchovy"

zde: 

  

http://www.zusbreznice.cz/informace-o-studiu-vzdelavani-deti-v-karantene-pro-zaky-phv.cz 

  

najdete úkoly, které jsem si pro vás připravil 

 

Přemysl Zíka 

váš učitel

1.10.2020

oznámení o DISTANČNÍ výuce

Vážení rodiče, milí žáci, 

 

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zavření Základních uměleckých škol, které jsou podle "semaforu" momentálně oranžové nebo červené (to se týká i okresu Příbram). 

Z tohoto důvodu budou žáci od pondělí 5. října vzdělávány distančně (podobně jako na jaře). Nechť se žáci (rodiče) spojí se svými učiteli, učitelé se spojí se svými žáky. Komunikace bude probíhat přes Skype, WhatsApp, e-mail nebo webové stránky školy apod.. 

 

Přemysl Zíka 

ZUŠ Březnice

30.9.2020

Definitivní rozpis výuky HN, PHV, souborů a sboru

Výuka skupinových vyučování ve školním roce 2020/2021 probíhá takto: 

 

PHV: úterý + pátek (2x týdně) 13:30-14:15 (p. řed. Zíka) 

HN 1: pondělí 13:25-14:10 (p. řed. Zíka) 

HN 2: úterý 13:25-14:10 (p. uč. Bláha) 

HN 3: pátek 13:25-14:10 (p. uč. Bláha) 

HN 4: středa 13:45-14:30 (p. uč. Bláha) 

HN 5: středa 13:45-15:30 (p. uč. Bláha) 

 

Žákovský orchestr: čtvrtek 17:00-17:45 

Soubor zobcových fléten: úterý 16:00-16:45 

Smyčcový soubor: pondělí 15:45-16:30 

Pěvecký sbor: čtvrtek 17:35-19:05

23.9.2020

výuka na škole ke konci měsíce září

Na ZUŠ Březnice bude jak v pátek 25. září, tak v úterý 29. září 2020 normální výuka (v pondělí 28. září je volno - státní svátek). 

 

Přemysl Zíka

8.9.2020

Výuka Přípravné hudební výchovy a Hudebních nauk

PHV (pro žáky 2./1. tříd ZŠ) zahajuje v pátek 11. září ve 13:30. Sraz je před ZŠ, ředitel ZUŠ děti osobně vyzvedne a převede. Výuka bude ukončena okolo 13:50. Dále bude výuka 2x týdně (úterý+pátek 13:30-14:15). 

Hudební nauky - předběžný rozpis: 

HN 1 (pondělí) 13:25-14:10 - 14. září (p.řed.Zíka) 

HN 2 (úterý) 13:25-14:10 - 15. září (p.uč.Bláha) 

HN 3 (pátek) 13:25-14:10 - 18. září (p.uč.Bláha) 

HN 4 (středa) 13:25-14:10 - 16. září (p.uč.Bláha) 

HN 5 (pondělí) 14:15-15:00 - 14. září (p.uč.Bláha)

18.6.2020

Ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen ve shodě se ZŠ Březnice, t.j. v pátek 26. června 2020. Děti si mohou vyzvednout vysvědčení v dopoledních hodinách.

Přijímání žáků na školní rok 2020/2021

2.6.2020

Přijímání žáků na školní rok 2020/2021

Chcete se naučit hrát na hudební nástroj? Na naší škole vyučujeme všechny běžné hudební nástroje. Přijďte se přihlásit k nám - do Základní umělecké školy na náměstí, jsme tu každé odpoledne.  

Podívejte se i na video, které sami natočili Vaši starší spolužáci. 

https://www.youtube.com/watch?v=YOsIr59e3ZI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3G3 

  

Zde najdete videa nahrávek dětí naší školy: 

http://www.zusbreznice.cz/jiz-probehlo-skolni-rok-201920-hudebni-nahravky-deti-2020

 

Přemysl Zíka 

ředitel ZUŠ

6.5.2020

Znovuobnovení provozu školy

Provoz školy bude v omezeném režimu zahájen v pondělí 11. května 2020, kdy bude v hudebním oboru možná pouze individuální výuka. Výtvarný obor v plném rozsahu zahájí rovněž 11. května.  

Přístup do školy bude možný pouze s rouškou; na první hodinu přinese žák "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění", které je možné stáhnou zde

Výuka kolektivních vyučovacích předmětů (PHV a HN 1. ročník) z důvodu organizačních začne 25. května.  

 

Přemysl Zíka 

ředitel

něco pro zasmání (8)

1.5.2020

něco pro zasmání (8)

25.4.2020

znovuzahájení výuky na ZUŠ

Jak to prozatím vypadá - aje to v návrhu vlády (a nedojde-li ke změně), Základní umělecké školy zahájí výuku od 11. května, kde bude probíhat pouze individuální výuka - tzn. nebude výuka HN a PHV, orchestrů, souborů, komorní hry a pěveckého sboru. Od 25. května bude možná výuka s limitem 5 dětí - tzn. komorní hra + skupinky PHV. Zde se představuje určité riziko přenosu nákazy mezi sebou i na učitele, proto bude povinné nosit roušky. Na stránkách MŠMT se píše až o datu 25. května 

  

Přemysl Zíka

14.4.2020

Jak dál

Kdy se otevřou školy, není zatím jasné. Někdy se říká, že v polovině května, jindy zase až v září... Každopádně sledujte webové stránky školy, kde se včas dovíte podstatné informace. 

Pro ty, kteří se doposud nespojili se svými učiteli, tak to urychleně napravte. Všichni učitelé učí "na dálku", způsob komunikace je rozmanitý. 

bližší informace zde: 

http://www.zusbreznice.cz/informace-o-studiu-vzdelavani-deti-v-karantene.cz

něco pro zasmání (7)

24.3.2020

něco pro zasmání (7)

kreslený vtip Davida Cajthamla

15.3.2020

Výuka na dálku

Na mail školy zusbreznice@volny.cz je možno zasílat video či audio nahrávky skladeb, jak ji hrají doma děti (do velikosti 15 MB). Učitelé pak skladby vyhodnotí a zpětně Vám zašlou rady a doporučení na opravy. 

 

Na níže uvedeném odkazu najdete videa ze základní hudební nauky (teorie) - vhodné jako domácí samostudium pro žáky PHV a hudebních nauk a manuál pro vzájemnou komunikaci mezi žáky a učiteli:  

http://www.zusbreznice.cz/informace-o-studiu-vzdelavani-deti-v-karantene.cz

10.3.2020

Zrušení výuky

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT se na ZUŠ Březnice od středy 11. března 2020 ruší veškerá výuka a další plánované akce. 

O znovuzahájení výuky budeme informovat na webových stránkách školy. 

 

Přemysl Zíka 

ředitel školy

2.3.2020

Koncert žákovského orchestru v Mirovicích

Vůbec poprvé se v pátek 20. března 2020 od 11:15 v kulturním domě v nedalekých Mirovicích představí Žákovský orchestr "Teen band". Hrajeme pro žáky ZŠ Mirovice, ale mohou určitě přijít i další zájemci.

12.2.2020

Generálka na okresní kolo soutěže ZUŠ

V pondělí 17. února od 17:00 hodin se v hudebním sále ZUŠ uskuteční veřejné vystoupení žáků - soutěžících, kteří budou reprezentovat naší školu v okresním kole soutěže ve hře na housle a ve hře na klavír.

8.2.2020

Informace pro PHV

Výuka hromadné PHV bude od 10. února 2020 pouze v pátek od 13:30 - 14:15.

9.1.2020

Třídní schůzka

Schůzka rodičů žáků "Přípravné hudební výchovy" s ředitelem školy se koná ve středu 22. ledna 2020 v 18.00 hodin (ve 2. patře školy). Hlavní náplní bude zařazení dětí do skupinek na vybraný hudební nástroj. 

 

Přemysl Zíka

Přání

26.12.2019

Přání

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím roce 2020. 

 

ZUŠ Březnice

28.11.2019

Co připravujeme na prosinec:

• 1. 12. - advent  

15:00 - KD Březnice - žákovský orchestr ZUŠ Březnice Teen band + Flétnový soubor Capella flauta 

17:00 - náměstí - rozsvícení vánočního stromu - žesťový soubor 

• 3.- 5. 12 - 3-denní žákovská vystoupení (17:30, hudební sál ZUŠ) 

• 10. prosince - koncert Flétnového souboru Capella flauta (17:30, Galerie Ludvíka Kuby) 

• 16.-18. 12 - Pěvecký sbor Vocci Bianche zpívá s Ginevrou (19:00, divadlo PB) 

• 20. 12 - Vocci Bianche zpívá s Příbramským big-bandem (19:00, KD Březnice)

4.11.2019

Nestávkujeme !

Ve středu 6. listopadu bude normální výuka. 

 

Přemysl Zíka 

ZUŠ Březnice

něco pro zasmání (6)

26.8.2019

něco pro zasmání (6)

něco pro zasmání (5)

27.6.2019

něco pro zasmání (5)

31.5.2019

jak do konce roku

• pátek 31. května - 17:00 hodin - Schoolstock Příbram, Náměstí TGM (Žákovský orchestr ZUŠ "Teenband") 

• pondělí 3. června - 18:00 - Žestě v koleji (Žesťové trio p. uč. Tomáše Bláhy) 

• sobota 8. června - 18:00 - Písně absurdní, aula ZŠ Jiráskovy Sady (pěvecký sbor "Voci Bianche") 

• 10- 14. června - postupové zkoušky v ředitelně školy (veškerá výuka odpadá); žáci si nezapomenou přinést žákovskou knížku 

• čtvrtek 20. června - Zahradní slavnost na ZŠ 

• středa 26. června - absolventský koncert

13.5.2019

Žákovská vystoupení

Koncerty žáků hudebního oboru se konají v úterý 14. května, středu 15. května a čtvrtek 16. května v hudebním sále školy. Začátek je vždy v 17:30 hodin.

16.4.2019

Koncert flétnového souboru

Tradiční jarní koncert flétnového souboru CAPELLA FLAUTA se uskuteční v hudebním sále březnického zámku v úterý 7. května 2019 od 18:00 hodin. Spoluúčinkují klavíristky Klára Polívková a Jindřiška Zíková.

18.3.2019

Koncert žákovského orchestru

Samostatný koncert Žákovského orchestru ZUŠ se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 od 18:00 hodin v březnickém kulturním domě. 

 

SRDEČNĚ ZVEME !

8.2.2019

Tochovický masopust

V sobotu 23. února 2019 se v nedalekých Tochovicích koná masopust. 

Začátek (ve zdejším kulturním domě) je stanoven na 10:00 hodin; a zhruba od 10:30 - 11:00 hodin by měl vystoupit se svým hudebním programem náš Žákovský orchestr ZUŠ Březnice (pod vedením p. uč. Tomáše Bláhy).

něco pro zasmání (4)

20.12.2018

něco pro zasmání (4)

něco pro zasmání (3)

3.12.2018

něco pro zasmání (3)

  

... 'pro pokračování stiskni libovolnou klávesu' ...

26.11.2018

Akce školy na prosince 2018

3.-4.-5. 12. / 17:30 - Žákovská vystoupení v hudebním sále ZUŠ 

8. 12. / 17:00 - advent v Drahenicích 

  

15. 12. / 15:00 - zámek nádvoří - Pěvecký sbor 

16. 12. / 17:00 - konvent - Koncert pěveckého sboru 

17. 12. / 19:00 - KD Březnice - Příbramský big-band + Pěvecký sbor 

18. 12. / 18:00 (změna začátku) - konvent - Koncert flétnového souboru 

 

20. 12 / Samostatný koncert Sabiny Štefanové a Kláry Polívkové

26.10.2018

podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na pondělí a úterý 29. - 30. srpna 2018. 

V ZUŠ se - podobně jako na všech školách - nevyučuje.

něco pro zasmání (2)

29.7.2018

něco pro zasmání (2)

něco pro zasmání

27.7.2018

něco pro zasmání

29.5.2018

Postupové zkoušky šk. roku 2017/2018

V týdnu od 11. do 15. června 2018 proběhnou ve škole postupové zkoušky. Žáci se dostaví do školy v den, kdy mají normální výuku hry na hudební nástroj. Nezapomenou si přinést sebou žákovskou knížku (bez ní nelze zkoušky vykonat!), dále pak potřebné noty a případně vlastní hudební nástroj

Ve zbývající 2 týdny (do konce měsíce června) probíhá normální výuka! Ruší se pouze výuka hudebních nauk a skupinové PHV (z důvodu výletů na ZŠ). 

V pátek 29. června 2018 se vydává vysvědčení.

29.4.2018

máme 1. místa z celostátních kol (a nejen to...)

Celostátní kola ZUŠ ČR v oboru "Zpěv + komorní zpěv" a "Hra na dechové nástroje" máme za sebou a pro naší školu byla velice úspěšná

28.3.2018

Vynikající úspěchy žáků ZUŠ Březnice

V letošním roce hned 3 soutěžící naší školy se v soutěži Základních uměleckých škol probojovali až do "finále" - ústředního kola ČR.

14.3.2018

Adam Závodský na JAMU

Náš bývalý žák Adam Závodský úspěšně vykonal přijímací talentové zkoušky na brněnskou JAMU

8.2.2018

Školní kolo soutěže ZUŠ

Školní kolo soutěže ZUŠ (ve zpěvu a ve hře na dechové nástroje) - je jakousi generálkou zástupců naší školy na okresní kolo, které se koná v Příbrami (zpěv - 22. února) a Rožmitále pod Třemšínem (dechy, 27. února) - a proběhne ve čtvrtek 15. února od 18:00 hodin v hudebním sále ZUŠ. Všechna kola soutěže jsou veřejnosti volně přístupná.

4.12.2017

! nenechte si ujít !

• pátek 15. prosince 2017 od 19:00 hodin - společně s Příbramským big-bandem vystoupí Dětský pěvecký sbor ZUŠ "Voci Bianche" (sbormistryně pí. uč. Květa Ciznerová) - KD Březnice - předprodej vstupenek v infocentru 

• pondělí 18. prosince od 17:00 hodin - Vánoční koncert flétnové souboru "Capella flauta" (umělecký vedoucí p. uč. Tomáš Bláha) - konvent, hudební sál

13.11.2017

Advent 2017

Akce ZUŠ Březnice spojené s adventem: 

Drahenice, náves - sobota 2. prosince 2017 - 17:00 hodin (pěvecký sbor "Voci Bianche" 

Hudčice, náves - sobota 2. prosince 2017 - 17:00 hodin (Malá dechová kapela) 

Březnice - neděle 3. prosince 2017 - 15:30 Jezuitská kolej (adventní vytrubování), 16:00 + 17:00 hodin Náměstí (Malá dechová kapela)

11.10.2017

Skupinová vyučování - HN, orchestry, soubory

PHV: úterý 13:30 - 14:15 

         pátek 13:30 - 14:15 / 15. září (p. řed. Zíka) 

 

HN 1: pondělí 13:30 - 14:15 (p. řed. Zíka) 

HN 2: pátek 13:25 - 14:10 (p. uč. Bláha) 

HN 3: úterý 13:25 - 14:10 (p. uč. Bláha) 

HN 4: středa 14:30 - 15:15 (p. uč. Štěpán) 

HN 4: středa 15:15 - 16:00 (p. uč. Štěpán) 

 

soubor zobcových fléten: úterý 16:00 - 16:45 (p. uč. Bláha) 

orchestr: čtvrtek 17:00 - 17:455 (p. uč. Bláha) 

sbor: čtvrtek 17:30 - 19:00 (pí. uč. Ciznerová)

27.6.2017

Vysvědčení

Vysvědčení se vydává v pátek 30. června 2017 od 8:45-10:30 hodin a odpoledne od 13:00-15:00 hodin (nebo jinak - podle domluvy se svým učitelem).

27.4.2017

Capella flauta na zámku

Flétnový soubor Capella flauta pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy se tradičně představí na jarním koncertu - ve středu 10. května 2016 od 18:00 hodin v hudebním sále březnického zámku. Spoluúčinkuji 2 klavíristky Klára Polívková a Jindřiška Zíková.

17.4.2017

Krajské kolo ZUŠ orchestrů

Ve středu 26. dubna 2017 se uskuteční v Poděbradech krajské kolo ZUŠ v orchestrální hře. Naší školu bude reprezentovat Žákovský orchestr pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy. Akce je spojená s prohlídkou města, poslechem jiných orchestů a konečným vyhlášením výsledků. Odjezd autobusem je od ZUŠ na náměstí v 11:30 hodin, odjezd z Poděbrad cca ve 20:30. Máme volná místa a tak srdečně zveme nejen rodiče účinkujících, ale i všechny ostatní příznivce. Přijďte nám fandit!

17.3.2017

Krajské kolo ve hře na klavír

Klára Polívková (ze třídy ředitele školy Přemysla Zíky) v krajském kole soutěže hry na klavír obsadila VI. kategorii velmi pěkné 3. místo.

Okresní kolo ve hře na klavír a na housle

17.2.2017

Okresní kolo ve hře na klavír a na housle

Ve čtvrtek 16. února 2017 se konalo v Rožmitále okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír a v pondělí pak v Příbrami ve hře na housle  

 

Naše škola vyslala do tohoto kola 5 zástupců a všichni předvedli velmi hezké a očekávané výkony. 

 

Petr Špryňar - ve IV. kat. - 2. místo 

Jindřiška Zíková - VI. - 2. místo 

Klára Polívková - VI. kategorii vyhrála a postoupila do krajského kola,  

které se bude konatv Nymburku 

 

Kateřina Bělková - 0 - 2. místo 

Zdeňka Zíková - II. - 1. místo 

 

GRATULUJEME!

pan učitel Ladislav Staněk zemřel

23.1.2017

pan učitel Ladislav Staněk zemřel

V sobotu 21. ledna 2017 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 84 let pan Ladislav Staněk - nestor a dlouholetý učitel naší školy. Na ZUŠ Březnice působil od roku 1966 (se svou manželkou), nejprve jako učitel později pak i jako ředitel. V posledních letech už musel (vzhledem ke zdravotnímu stavu) částečně omezit výuku, ale i tak vytrval na škole prakticky do posledních dnů svého života. Na škole vyučoval hru na housle.  

Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 

 

Přemysl Zíka

17.1.2017

Schůzka rodičů žáků

Ve středu 25. ledna 2017 v 18:00 hodin se koná v ZUŠ Březnice třídní schůzka rodičů žáků PHV s ředitelem školy. Hlavní náplní bude zařazení dětí do skupinek na vybraný hudební nástroj. 

 

Přemysl Zíka

PŘÁNÍ

19.12.2016

PŘÁNÍ

Přejeme Vám veselé příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný rok 2016. 

 

ZUŠ Březnice

21.11.2016

Předvánoční čas - výpis připravovaných akcí

•27. listopadu (neděle) - Advent v Březnici, rozsvícení vánočního stromu (žesťový soubor) 

•4. prosince (neděle) - Advent v Drahenicích (sbor) 

•6.-8. prosince (úterý-čtvrtek) - koncert žáků v hudebním sále ZUŠ 

•10. prosince (sobota) - Advent na zámku Březnice (sbor, komorní soubor) 

•16. prosince (pátek) - Vánoční koncert Příbramského Big Bandu (spoluúčinkuje Dětský sbor) 

•18. prosince (neděle) - Vánoční koncert v kostele sv. Ignáce (sbor) 

•19. prosince (pondělí) - koncert CF (Městký úřad)

24.10.2016

Vystoupení dětského pěveckého sboru v Příbrami

Dětský pěvecký sbor VOCI BIANCHE bude v pátek 11. listopadu zpívat v Příbrami na Náměstí T. G. Masaryka - v rámci akce „Putování se světýlky za sv. Martinem". 

Předpokládaný začátek bude v cca 17:45 hodin.

22.9.2016

Konečný rozpis výuky PHV a HN

Výuka Hudebních nauk a Přípravné hudební výchovy ve školním roce 2016/2017 probíhá takto: 

 

PHV: úterý ... 13:30 - 14:15 

          pátek ... 13:30 - 14:15 ... (p. řed. Zíka) 

 

HN 1: pondělí ... 13:30 - 14:15 ... (p. řed. Zíka) 

HN 2: úterý ... 13:45 - 14:30 ... (p. uč. Bláh ) 

HN 3: pátek ... 13:25 - 14:10 ... (p. uč. Bláha) 

HN 4: středa ... 14:30 - 15:15 ... (p. uč. Štěpán) 

HN 4: středa ... 15:20 - 16:10 ... (p. uč. Štěpán)

23.6.2016

Koncert pěveckého sboru v synagoze

V neděli 26. června 2016 od 18:00 hodin můžete vyslechnout ve zdejší synagoze koncert Dětského pěveckého sboru s názvem "Napříč hudebními žánry" - aneb - "Světem hudby vážně i s humorem"

23.5.2016

Přijímací a postupové zkoušky

V týdnu od 13. do 17. června 2016 se konají přijímací a postupové zkoušky. Každý žák se dostaví v běžnou hodinu - kdy má výuku (popř. jak se domluví se svým učitelem) - mezi 13:00 - 17:00; nezapomene si přinést potřebné noty, popř. hudební nástroj a určitě si vezme žákovskou knížku. 

Úterý mezi 13:30-14:30 je vyhrazeno pouze žákům PHV.

26.4.2016

volné místo učitele klavíru

ZUŠ Březnice přijme od 1. září 2016 na částečný úvazek učitele hry na klavír (2 dny - úvazek cca 0,5 / nebo 1 den - cca 0,25) s budoucím možným navýšením až do plného úvazku. Podmínkou je absolvování konzervatoře nebo AMU - hlavní obor hra na klavír

  

Bližší informace na tel. 318 68 23 42 / nebo mailu: zusbreznice@volny.cz.

26.4.2016

Plánované akce na květen

Dovolujeme si upozornit na následující připravované květnové akce: 

• 10. května - Koncert flétnového souboru Capella flauta (zámek Březnice, 18:00 hodin) 

• 13. května - Koncert Žákovského orchestru v Příbrami na náměstí TGM u příložitosti oslav 800 let založení města (od 15:00-16:00 hodin) 

• 17., 18., 19. května - Žákovské koncerty v ZUŠ (začátek v 17:30) 

• 24. května - Výchovný koncert pro děti ZŠ (KD, dopoledne) 

• 27. června - Koncert smyčcového orchestru (KD, 19:00 hodin)

30.3.2016

Připravujeme pro Vás na duben

V měsíci dubnu si budete moci vybrat z této nabídky koncertů: 

• 2. dubna - Velikonoční koncert Pěveckého sboru (pí. uč. Ciznerová) - kaple sv. Rocha - 17:00 hodin 

• 5. dubna - Koncert žákovského orchestru (p. uč. Bláha) - kulturní dům - 17:30 hodin 

• 9. dubna - Absolventský koncert Adama Závodskýho (konzervatoř ČB, bývalý žák ZUŠ) - Reprezentační sál MěÚ - 19:00 hodin 

• 23. dubna - Velikonoční koncert Pěveckého sboru (pí. uč. Ciznerová) - kostel sv. Vojtěcha na Březových Horách - 17:00 hodin

2.3.2016

Velikonoční koncert

V sobotu 2. dubna od 17:00 hodin se uskuteční v kapli sv. Rocha Velikonoční koncert Pěveckého sboru ZUŠ - pod vedením pí. uč. Květy Ciznerové. SRDEČNĚ ZVEME!

9.11.2015

Víte, že ...

...už třetí učitel naší školy hraje v "Příbramském Big-bandu"? K panu uč. Antonínu Žaludovi (tenorsaxofon) a Ondřeji Sobotkovi (elektrická kytara) se zařadil i ředitel školy Přemysl Zíka (klavír), který do orchestru nastoupil po nedávno zesnulém Jaroslavu Slepičkovi. Z našeho města zde ještě hraje pan Bohumil Babáček (barytonsaxofon). 

Můžete se těšit na náš vánoční koncert v pátek 18. prosince 2015 v KD Březnice

A jako "předskokani" vystoupí náš Žákovský orchestr, který vede p.uč. Tomáš Bláha

30.9.2015

První veřejné vystoupení žáků ve školním roce

Dne 13. října 2015 (úterý) se koná v KD Březnice od 14.30 hodin členská schůze MO STP. V jejím průběhu vystoupí žáci naší školy s hudebním programem.

8.9.2015

Webové stránky výtvarného oboru

Nová paní učitelka výtvarného oboru vytvořila vlastní webové stránky - viz  

http://www.zus-vv-breznice.euweb.cz/ . 

Postupně zde najdete mnoho prací jejích žáků. Ty nejzdařilejší se samozřejmě objeví i na stránkách školy.

24.7.2015

Mnoho nového ve školním roce 2015/2016

V následujícím školním roce naší školu čekají významné změny - nejvýraznější za posledních 20 let. 

1.) Pan uč. Ladislav Staněk (nestor školy) - část jeho úvazku (mladší děti) převezme paní uč. Iveta Balková 

2.) Po paní uč. Věře Obdržalové (akordeon) nastoupí p. uč. Kovanda 

3.) Paní uč. Dana Sedláčková po 20 letech zde strávených odchází do důchodu - místo ní převezmě výuku VO pí. uč. Hana Vydrová 

4.) Nově se otevírá třída pro zájemce sólového zpěvu - bude vyučovat pí. uč. Květa Ciznerová

24.6.2015

volné místo - učitel hry na akordeon

ZUŠ Březnice přijme od 1. 9. 2015 kvalifikovaného učitele hry na akordeon (cca 1/4 úvazek - 1 den). Nabídky možno posílat mailem na adresu: zusbreznice@volny.cz, popř. možno na tel. 318 68 23 42.

11.5.2015

Žákovská vystoupení

Ve dnech 19. - 20. - 21. května (úterý - středa - čtvrtek) se v prostorách hudebního sálu ZUŠ Březnice konají veřejná vystoupení žáků. Začátek je vždy v 17:30 hodin.  

Srdečně zveme

13.4.2015

Zámecký koncert flétnového souboru Capella flauta

Tradiční jarní koncert Flétnového souboru ZUŠ Březnice "Capella flauta" (hrajícím pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy) můžete vyslechnout v hudebním sále zdejšího zámku v úterý 5. května 2015 od 18:00 hodin. Spoluúčinkovat bude ve hře na klavír Klára Polívková a Jindřiška Zíková (ze třídy p. řed. Přemysl Zíkyú) a rovněž k nám zavítá spřátelený soubor zobccových fléten ze ZUŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem (pod vedením p. uč. Zdeňka Tesky).

16.2.2015

2x Tochovice

V nejbližší době nás čekají 2 vystoupení v Tochovicích. Nejprve v pátek 20. února bude probíhat exhibiční odpoledne dětského oddílu kickboxu Tochovice, které bude v mezipauzách vyplněno hudební vložkou (Zdeňka Zíková - housle, ze třídy p. uč. Ladislava Staňka + klavírní doprovod); a potom dále v sobotu 14. března v dopoledních hodinách se můžeme těšit na již tradiční vystoupení dechového souboru pana učitele Tomáše Bláhy u příležitosti konání Masopustu

4.1.2015

volné místo

ZUŠ Březnice přijme od 1. 9. 2015 kvalifikovaného učitele hry na kytaru (cca 1/2 úvazek). Bližší informace na tel. 318 68 23 42

1.12.2014

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC

• 9. + 11. prosince ... koncert žáků HO + 10. prosince (vždy od 17:30 hodin) ... žákovské předehrávky (hudební sál ZUŠ) 

• 13. prosince (od 15:30) - advent na zámku Březnice (vystoupí žáci školy) 

• 14. prosince (od 15:00 hodin) - odpoledne s hudbou "5 o'clock coffee" (vinárna KD Březnice) 

• 15. prosince (od 17:00 hodin) - Koncert flétnového souboru "Capella flauta" (radnice) 

• 26. prosince (pátek) - vánoční vystoupení žesťového souboru v podzemí dolu Marie při Hornickém muzeu v Příbrami

Advent 2014

12.11.2014

Advent 2014

O adventní neděli 30. listopadu 2014 se v 17:00 hodin rozsvítí na Náměstí vánoční strom. Vánoční vytrubování žáků ZUŠ Březnice u stromu (společně s vystoupením dětí ze ZŠ i obou MŠ) začíná v 16:15. V přízemí naší školy pak od 16:00 hodin opět proběhne tradiční jarmárek.

Společenský koncert gymnaziálních orchestrů

13.10.2014

Společenský koncert gymnaziálních orchestrů

Víte, že v Březnici na zámku účinkoval v pátek 3. října Big-band příbramského gymnázia? V jeho řadách najdeme hned 2 žáky naší školy (Alžběta Bartáková - klarinet + bicí, Tereza Doležalová - housle) a třetí (Adam Závodský - klavír), dnes už bývalý žák ZUŠ Březnice a t.č. student konzervatoře, spoúčinkuje s tímto orchestrem příležitostně jako sólista. 

Fotogalerie zde: https://www.facebook.com/gymbandpribram/photos/pb.323731254420115.-2207520000.1413203041./571884886271416/?type=1&permPage=1

29.9.2014

Evergreeny pro naše spoluobčany

Přijďte si poslechnou evergreeny! Zahrajeme je na schůzi Místní organizace Svazu tělesně postižených - v úterý 7. října 2014 v KD Březnice, začátek akce je ve 14:30 hodin. Můžete se těšit na písničky, jež jste poslouchali každý den z rádií před 30 a více lety. Zahrají Vám je Lukáš Veselý (trubka), Vít Nekl (lesní roh), Jan Pobříslo (klarinet), Martin Šťastný (akordeon), Jindřiška Zíková (klavír).

14.8.2014

Zahájení školního roku 2014/2015

Základní umělecká škola Březnice zahajuje nový školní rok 2014/2015 v pondělí 1. září 2014. Žáci si domluví vyučovací hodinu se svým kantorem nejlépe hned v 1. zářijovém týdnu, tedy od 1. do 5. září, vždy v odpoledních hodinách: se svým učitelem se mohou spojit i telefonicky. Totéž se týká i všech žáků, jež v minulém roce byli zařazeni do PHV. Letošní PHV bude zahajovat okolo 15. září - rodiče (jež přihlásili svého potomka na výuku do ZUŠ) budou písemni vyrozuměni přes učitelky v ZŠ.

25.6.2014

Výdej vysvědčení

Vysvědčení za školní rok 2013/2014 se vydává v pátek 27. června od 8:30 do 10:30 hodin a dále v odpoledních hodinách od 13:15 do 16:00 hodin.

29.4.2014

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN ... (Z NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ)

1. května (čtvrtek) ..... Májový koncert na Náměstí (začátek ve 14:00 hodin) 

13. května (úterý) ..... Zámecký koncert Capelly flauta (od 18:00 hodin) 

20. května (úterý) ..... Koncert žáků (hudební sál ZUŠ, v 17:30 hodin) 

21. května (středa) ..... Předehrávky žáků (hudební sál ZUŠ, v 17:30 hodin) 

22. května (čtvrtek) ..... Koncert žáků (hudební sál ZUŠ, v 17:30 hodin) 

  

Pozn.: Z důvodu pokračující nemoci pí. uč. Staňkové dochází nadále žáci z její třídy na výuku k řediteli školy

10.4.2014

Promenádní koncert

O velikonoční neděli 20. dubna - bude-li dobré počasí - tak si přijďte na březnický zámek poslechnout naší skupinu "5 o'clock coffee". Hrajeme od 14:00 do cca 17:00 hodin.

17.3.2014

DVD se záznamem koncertů Žákovského orchestru

Žákovský orchestr ZUŠ Březnice pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy koncertoval letos s velkým úspěchem ve zdejším kulturním domě a v loňském roce v infocentru na náměstí. Z obou akcí byl pořízen obrazový záznam panem Zemkem, který ho nyní nezištně dále zpracoval a předal na DVD naší škole. Toto DVD jsme namnožili a každý účinkující ho obdrží od školy na památku. Ovšem i další zájemci nepřijdou zkrátka - DVD si mohou vyzvednout u ředitele školy (kdykoliv v odpoledních hodinách).

19.2.2014

Z NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ (...PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN)

• Masopust v Tochovicích - sobota 8. března - Tochovice, kulturní dům - začátek v 10:00 hodin (účinkuje žesťové kvarteto) 

• Koncert žákovského orchestru ZUŠ Březnice (řídí p. uč. Tomáš Bláha) - úterý 11. března - kulturní dům Březnice - začátek v 17:30 hodin 

• Odpoledne s hudbou - k poslechu a tanci hraje "5 o'clock coffee" - neděle 16. března - vinárna kulturního domu v Březnici - 15:00-18:00 hodin

19.12.2013

P Ř Á N Í

Vánoce, svátky klidu přicházejí, 

ať všechny věci vám vycházejí 

a do nového roku vkročíte správnou nohou, 

žádné starosti vám náladu zkazit nemohou. 

PF 2014

6.12.2013

Kulturní program ZUŠ Březnice na prosinec

• 11. + 12. prosince (od 17:30 hodin) ... žákovské předehrávky a koncert (hudební sál ZUŠ) 

• 14. prosince (od 20:00 hodin) - kavárenský večer "5 o'clock coffee" (Restaurant & music bar Prostor Blatná) 

• 16. prosince (od 17:00 hodin) - Koncert flétnového souboru "Capella flauta" (radnice-reprezentační sál) 

• 18. prosince (od 19:00 hodin) - Absolventský koncert (hudební sál ZUŠ) 

• 26. prosince () - vánoční vystoupení žesťového souboru v Hornickém muzeu v Příbrami

Koncert souboru "5 o

16.10.2013

Koncert souboru "5 o'clock caffee" v Praze

V úterý 5. listopadu od 19:30 vystoupí v instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice "5 O'CLOCK CAFFEE" v Praze - v hudební kavárně "DADAP", která se nachází v Libni u křižovatky "Harfa". Pozvěte své známé z Prahy! Budeme hrát k poslechu a možná i k tanci, nezapomeňte si případně vzít správnou obuv.

5.10.2013

koncert pro SPCCH

V úterý 8. října se můžete těšit na písničky, jež zněly každý den z rádií někdy před 50 lety. Zazní na schůzi SPCCH v KD Březnice, začátek akce je ve 14:30 hodin.

29.5.2013

citát z knihy

"Zloděj, to je čovek, kerej se mstí a má z toho pěkný živobytí, až na ňáký maléry semotamo. Vesmír se prej skládá z mnoha takovejch zemích, jako je naše, a na někerejch sou prej taky živí tvorové. Ale já bych řek, že se nikde nenajde takovej ksindl jako na naší zemi. Já myslím, že tadle zeměkoule je jakási světová Sibérie, do kerý pámbu dává šecky svý holomky, aby mu to jinde nepokazilo chov". 

... Emil Vachek, Bidýlko, 1927

27.5.2013

Promenádní koncert v konventu

V neděli 9. června ve 14 hodin můžete vyslechnout promenádní koncert v prostorách březnického konventu vedle kostela na náměstí. K poslechu bude hrát instrumentální soubor učitelů ZUŠ Březnice. Na programu jsou písně klasické, evregreeny, jazzové, populární i žhavých rytmů latinskoamerické hudby. 

 

!! SRDEČNĚ ZVEME !!

16.5.2013

Žákovská vystoupení

Ve dnech 21. - 22. - 23. května proběhnou v hudebním sále ZUŠ Březnice žákovská vystoupení. V úterý a ve čtvrtek můžete vyslechnout koncert žáků, středa je věnována přehrávkám žáků. Začátek je vždy v 17:30 hodin

7.5.2013

Promenádní koncert

Ve středu 8. května 2013 od 14:00 hodin můžete před kavárnou na zámecké baště vyslechnout PROMENÁDNÍ KONCERT v podání instrumentálního souboru učitelů ZUŠ Březnice, a to v obsazení: Roman Kraus (housle ) - Zdeněk Teska (klarinet) - Věra Obdržalová (akordeon) - Přemysl Zíka (klavír) - Tomáš Bláha (kontrabas).  

Koncert se koná pouze za dobrého počasí.   

29.4.2013

!!! bezpečnost dětí !!!

Vzhledem k pokračujícím pracem na revitalizaci Náměstí v Březnici, které se v posledních dnech měsíce dubna přesunuly před budovu školy, doporučuji rodičům, aby své děti (zejména mladší) do doby dokončení těchto prací do ZUŠ i po skončení výuky ze ZUŠ, z důvodu zajištění bezpečnosti sami vodili

 

Přemysl Zíka

17.4.2013

Blíží se 1. Máj

Ve středu o 1. Máji vystoupí hned několik souborů školy - např. Flétnový soubor Capella flauta a Žákovský orchestr ZUŠ - pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy a pí. uč. Věry Obdržalové na náměstí. Zde - před budovou radnice Města Březnice - bude postavena tribuna pro účinkující a okolí bude i ozvučeno, takže bude zajištěn přijatelný poslech pro všechny. Začátek je ve 14:00 hodin.

19.3.2013

Co nového na pravidelném setkání SPCCH?

V úterý 16. dubna od 14:30 se na setkání SPCCH v kulturním domě představí březnické veřejnosti MŠ a následně ZŠ Březnice, v jejímž kulturním bloku budou účinkovat ve hře na různé hudební nástroje i vybraní žáci naší školy - tedy ZUŠ (ale "pod hlavičkou" ZŠ). Na závěr schůze SPSCH vůbec poprvé, tedy premiérově, veřejně zahraje nový "Hudební soubor ZUŠ" - a to ve složení Roman Kraus (housle), Zdeněk Teska (klarinet), Věra Obdržalová (akordeon), Přemysl Zíka (klavír) a Tomáš Bláha (kontrabas) !!!

23.2.2013

Koncert žákovského orchestru ZUŠ

Jenom něco přes rok pracuje na naší škole "Žákovský orchestr ZUŠ Březnice" pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy - a už připravuje 2. veřejný koncert v Infocentru a městské knihovně na Náměstí. Tentokráte se koncert uskuteční už posledním v týdnu před jarními prázdninami - a to ve čtvrtek 7. března v 17:30 hodin. Srdečně zveme všechny naše spoluobčany.

11.2.2013

Tochovický masopust

V sobotu 23. února se v Tochovicích uskuteční tradiční masopust. Od 10 hodin začíná kulturní program, hraje např. skupina Třehusk, vystoupí děti z Tochovické ZŠ a MŠ - a kromě jiného se představí naše žesťové kvinteto ZUŠ Březnice pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy.

20.12.2012

termín konání "RYBOVKY" se blíží

Na Štědrý den - přesně o půlnoci (24. prosinice - 24:00 hodin) - se v březnickém kostele sv. Ignáce z Loyoly a Františka Xaverského na Náměstí rozezní nejslavnější Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Jako sólisté se představí členové opery divadla J. K. Tyla v Plzni, dále zpívá Březnický smíšený sbor, hraje Březnický komorní orchestr ZUŠ - pod vedením p. uč. Ladislava Staňka. Slavnostní fanfáry na lesnice vytroubí p. uč. Tomáš Bláha a Luboš Hájek

  

*** Zveme všechny lidi dobré vůle *** 

13.12.2012

Paní uč. Dana Sedláčková už vyučuje

Od čtvrtka 13. prosince 2012 se tak rozbíhá výuka ve výtvarném oboru.

27.11.2012

Kompletní přehled akcí na měsíc prosinec:

neděle 2.12 - Zahájení adventu - konvent Březnice / 14:30 a 15:30 

sobota 8.12 - Předvánoční koncert - Vráž u Písku (Sanatorium) / 19:30 

středa 12.12 - Žákovské předehrávky - ZUŠ / 17:30 

čtvrtek 13.12 - Koncerty žáků - ZUŠ / 17:30 

sobota 15.12 - Vánoce na zámku - zámek Březnice / 13:30 

sobota 15.12 - V jesličkách dítě spinká: pěvecký sbor - ZUŠ / 16:00 

pondělí 17.12 - Předvánoční koncert - Reprezentační sál MěÚ / 17:00 

pondělí 24.12 - Česká mše vánoční J. J. Ryby - kostel Březnice / 24:00

28.10.2012

Z nejbližších plánovaných akcích

Všichni se pomalu můžeme těšit na připravovaný cyklus vánočních koncertů. Začnou to předehrávky žáků, které se uskuteční ve středu 12. prosince a hned následující den ve čtvrtek 13. prosince se můžeme sejít na hlavním koncertě žáků. Začátek je vždy v 17:30 hodin, místem konání je vždy hudební sál školy. V sobotu 15. prosince nás v podvečerních hodinách pravděpodobně navštíví spřátelený pěvecký sbor z Příbrami. Předvánoční koncert Capelly flauty se uskuteční v pondělí 17. prosince na MěÚ.

7.6.2012

Premiéra žákovského orchestru ZUŠ

Ve čtvrtek 14. června v 17:30 hodin v prostorách Infocentra Březnice (na Náměstí) vůbec poprvé zahraje na veřejnosti nově vzniklý Žákovský orchestr ZUŠ Březnice, pod vedením p. uč. Tomáše Bláhy. Pozvání přijali i malí muzikanti z Milína, pod vedením pí. uč. Věry Obdržalové - kteří hudební podvečer zpestří hrou na akordeon.

17.5.2012

Květnová vystoupení a předehrávky žáků ZUŠ

Tradiční žákovská vystoupení se uskuteční - podobně jako loni - předposlední květnový týden. V úterý 22. května a ve čtvrtek 24. května to budou 2 koncerty žáků (všichni účinkující sólisté hrají zpaměti). Ve středu 23. května 2012 to budou veřejné předehrávky (účinkující mohou hrát z not). Začátek je ve všech třech případech v 17:30 hodin a místem konání pak hudební sál ZUŠ Březnice. Srdečně zveme všechny naše spoluobčany.

24.4.2012

Jarní zámecký koncert

Je jaro, blíží se náš zámecký koncert flétnového souboru "Capella flauta", pod vedením p. uč. Tomáše Bláhy. Uskuteční se v tamním koncertním sále v úterý 15. května 2012 od 18:00 hodin. Soubor se tentokráte březnické veřejnosti představí v úplně novém, značně rozšířeném obsazení. Byl doplněn flétnisty z řad mladších žáků. Rovněž se můžeme těšit na vůbec 1. březnické provedení skladby pro flétnový soubor a klavír. Spoluúčinkovat bude klavírista Adam Závodský, ze třídy p. řed. Přemysla Zíky.

3.4.2012

Konkurzní řízení - den otevřených dveří

Termín možné návštěvy školy, z důvodu vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZUŠ, je stanoven na středu 18. dubna 2012 od 13 do 17 hodin. Případní zájemci se prosím nahlásí u ředitele školy, který je školou provede. 

 

Přemysl Zíka 

ZUŠ Březnice

18.2.2012

Jak PHV ve 2. pololetí?

Ve druhém pololetí všichni žáci PHV budou na skupinovou výuku docházet pouze jednou týdně - a to v úterý (13:30 - 14:15), a jednou týdně pak individuálně nebo v malých skupinkách (2-4 dětí) pak na vybraný hudební nástroj podle domluvy s konkrétním učitelem. Vyučovací hodinu na hudební nástroj mají děti zapsánu ve svých notových sešitech.

28.1.2012

Schůzka s rodiči žáků PHV

Ve středu 1. února 2012 v 18:00 hodin se koná v ZUŠ Březnice třídní schůzka rodičů žáků PHV s ředitelem školy. Hlavní náplní bude zařazení dětí do skupinek na vybraný hudební nástroj.

11.12.2011

Vánoční koncerty

ZUŠ Březnice uspořádá během měsíce prosince ještě další 4 koncerty. V neděli 18. 12 v 16 hodin v hudebním sále ZUŠ Vám bude zpívat pěvecký sbor Jiřího Staňka, v pondělí 19. 12 v 17 hodin vystoupí v Reprezentačním sále MěÚ omlazený flétnový soubor Capella flauta a klavírista Adam Závodský, na druhý svátek vánoční - tedy 26. 12 v 16 hodin v malém sále KD Březnice proběhne Vánoční koncert za účasti našeho Komorního orchestru i sboru a nakonec 27. 12 v 17 hodin Vánoční koncert v Tochovickém kostele.

12.11.2011

Předvánoční žákovská vystoupení

Tradiční předvánoční žákovská vystoupení žáků hudebního oboru připravujeme na středu 7. prosince 2011, kdy děti mohou hrát z not (veřejné předehrávky) a čtvrtek 8. prosince 2011, kdy všichni účinkující hrají zpaměti (koncert žáků). Začátek je v obou případech v 17:30 hodin a zájemci mohou vyslechnout hudební výkony v hudebním sále ZUŠ

  

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele hudby

19.10.2011

Výuka v týdnu od 24. do 30. října 2011

Vzhledem k tomu, že ZŠ Březnice vyhlásila na pondělí 24. října a úterý 25. října ředitelské volno, je potřeba tomu přizpůsobit i rozvrh na naší škole. Individuální výuka zůstává v tyto 2 beze změny a probíhá normálně podle schválených rozvrhů. Ruší se ale výuka kolektivní (t. j. hudební nauky a PHV). Od středy 26. října jsou celostátní prázdniny, nevyučuje se tedy ani v ZUŠ Březnice. Po těchto podzimních prázdninách výuka začíná samozřejmě hned v pondělí 31. října.

18.8.2011

Školní rok 2011/2012 zahajuje

Základní umělecká škola Březnice zahajuje nový školní rok 2011/2012 již ve čtvrtek 1. září (na rozdíl od ZŠ, která se otevírá dětem až v pondělí 5. září). Žáci si domluví vyučovací hodinu se svým kantorem od 2. do 9. září, vždy v odpoledních hodinách. Totéž se týká i žáků, jež v minulém roce byli zařazeni do PHV. Letošní PHV bude zahajovat okolo 15. září, rodiče (jež přihlásili svého potomka na výuku do ZUŠ) budou písemně vyrozuměni přes učitelky v ZŠ.

Konec školního roku

26.6.2011

Konec školního roku

Výuka na naší škole bude zakončena ve čtvrtek 30. června 2011. Vysvědčení budeme vydávat ve středu 29. června v odpoledních hodinách nebo následující den - tedy ve čtvrtek 30. června od 9:00 - 10:30 a od 13:00 - 15:00 hodin. 

 

Všem přejeme hezké prožití letních prázdnin.

13.6.2011

Absolventský koncert

Předposlední týden školního vyučování bude zasvěcen absolventům a jejim koncertům. Po bohatých letech, tak letos máme jen 2 absolventy - a to Annu Křivkovou ve hře na klavír, ze třídy pí. uč. Jany Staňkové a Alžbětu Bartákovou ve hře ne klarinet, ze třídy p. uč. Antonína Žaluda. Absolventský koncert proběhne ve středu 22. června 2011, začátek v 19:00 hodin a uskuteční se v hudebním sále ZUŠ. Spoluúčinkovat bude ve hře housle Lucie Doležalová a rovněž Ludmila Křivková ve čtyřruční hře na klavír.

Jarní koncert na zámečku ve Vysoké u Příbrami

1.6.2011

Jarní koncert na zámečku ve Vysoké u Příbrami

Flétnový soubor naší školy "Capella flauta" pod vedením pana učitele Tomáše Bláhy, připravuje v prostorách zámečku - Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami koncert. Spoluúčinkovat bude Adam Závodský, který zahraje na klavír zn. Bösendorfer z pozůstalosti samotného mistra. Koncert je spojený s možností prohlídky muzea. Koncert můžete vyslechnout v sobotu 11. června 2011 od 16:00 hodin, samotná prohlídka pak začíná ve 14:30. Jednotné vstupné činí 30,- Kč. 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE 

Zemřel p. uč. Augustin Pfeifer

18.4.2011

Zemřel p. uč. Augustin Pfeifer

V pátek 15. dubna 2011 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 82 let pan Augustin Pfeifer - dlouholetý učitel naší školy. Do ZUŠ Březnice nastoupil v r. 1969 a vyučoval prakticky až do posledních dnů svého života, byť později už jen jeden den v týdnu. Na škole vyučoval hru na dřevěné dechové nástroje (klarinet, saxofon, zobcová i příčná flétna) a akordeon. Jeho hlavním nástrojem však byla příčná flétna, kterou vystudoval na Pražské konzervatoři. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. 

Přemysl Zíka

4.4.2011

Krajské kolo ve hře na klavír

Žák naší školy Adam Závodský v krajském kole ve hře klavír, které se tentokráte konalo v ZUŠ Kolín, obsadil ve své věkové - 6. kategorii - vynikající druhé místo, bez postupu do celostátního kola. Do něj se probojovalo celkem 7 nejlepších klavíristů (1. místa) z 95 soutěžících a 13 kategorií; i tak se jedná tebezesporu o úspěch naší školy a učitele žáka (p. řed. Přemysl Zíka). Adam Závodský ze všech soutěžících našeho okresu byl bodově nejlépe a potvrdil tak absolutní vítězství z okresního kola.

8.3.2011

Žák naší školy absolutním vítězem okresního kola

Vynikajícího úspěchu dosáhl Adam Závodský v regionálním (okresním) kole soutěže ve hře na klavír, kdy nejenže s přehledem vyhrál svou věkovou kategorii, ale stal se i absolutním vítězem napříč všemi dvanácti katregoriemi. Svou hrou přesvědčil celou pororu o svých mimořádných uměleckých kvalitách. Zároveň s ním postoupilo do krajského kola celkem dalších 7 nadějných klavíristů z celého našeho okresu.

9.2.2011

Úspěch našich žáků v přijímacích zkouškách

Po několika letech, kdy na ZUŠ Březnice nikdo neprojevil zájem o "intenzívní" studium hudby na konzervatoři, se najednou objevilo hned několik zájemců o tuto školu. V letošním roce vykonali přijímací zkoušky 2 zájemci a oba úspěšně. Prvním z nich je Štěpán Plicka ve hře klavír (ze třídy p. řed. Přemysla Zíky), který bude pokračovat ve studiu na Ježkově konzervatoři v Praze-se zaměřením na jazz; a druhým pak Zdeněk Teska ve hře na klarinet (ze třídy p. uč. Antonína Žaluda), jež bude studovat v Plzni.

18.1.2011

Třídní schůzka s rodiči žáků PHV

Ve středu dne 26. ledna 2011 od 18:00 hodin se v hudebním sále Základní umělecké školy koná třídní schůzka s rodiči žáků Přípravné hudební výchovy. Hlavní náplní bude rozdělení dětí do skupinek na vybraný hudební nástroj.

28.12.2010

PF 2011

Jménem školy i jménem všech zaměstnanců školy, přeji všem lidem v nastávajícím roce 2011 pevné zdraví, hodně štěstí i úspěchů. 

  

Přemysl Zíka

10.12.2010

Předvánoční a vánoční koncerty

Učitelé ZUŠ připravují se svými žáky ještě několik koncertů. Na prvním z nich se představí jejich pozvaní hosté z Příbrami - uskuteční se v neděli 19. prosince od 16 hodin v sále ZUŠ. Druhý koncert pak proběhne v Reprezentačním sále MěÚ v pondělí 20. prosince od 17 hodin a hlavní slovo bude mít Capella flauta, spoluúčinkovat bude Adam Závodský (klavír). A do třetice všeho dobrého Vás srdečně zveme na Vánoční koncert 26. prosince od 16 hodin do KD Březnice, kde zahraje náš Komorní orchestr ZUŠ.

10.11.2010

Žákovské vystoupení a předehrávky

Tradiční žákovská předvánoční vystoupení se uskuteční, jako každým rokem, v hudebním sále ZUŠ druhý prosincový týden. Koncert žáků můžete vyslechnout ve čtvrtek 9. prosince 2010. Tomuto koncertu budou předcházet předehrávky žáků - jejich termín je stanoven na středu 8. prosince 2010. Začátek je vždy v 17:30 hodin. Během koncertu všichni žáci hrají (tak jak stanovují osnovy) zpaměti, při předehrávkách mohou hrát z not. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, kamarády a hudbymilovné zájemce.

3.11.2010

moudro:

Ignacy Jan Paderewsky 

18. 11. 1860 - 29. 6. 1941 

(polský klavírista, skladatel, filantrop a zároveň první premiér a ministr zahraničí poválečného nezávislého Polska) 

  

"Pokud člověk chce provozovat hudbu sobě pro radost, pak tedy ať hraje. Pokud ovšem chce předávat radost i druhým, nikdy nesmí přestat pracovat".

16.10.2010

moudro:

  

Sednout k piánu   

Ptačí zpěv doprovodit   

brzy po ránu   

  

Čestmír Widman   

Sedmnáct slabik   

(soubor básní v japonské básnické formě "haiku") 

  

pozn.: Haiku je lyrický útvar, který je tvořen třemi verši postupně s pěti, sedmi a opět pěti slabikami.

Malá divadelní společnost Kostým opět v Březnici

23.3.2010

Malá divadelní společnost Kostým opět v Březnici

Po dlouhých třech letech budou mít možnost občané našeho města shlédnou "divadlo jednoho herce", neboť k nám zavítá Malá divadelní společnost Kostým. Na programu je hudební monodrama "Obraz Doriana Graye" světového význačného dramatika Oscara Wilda. Hudbu složil a na klavír hraje ředitel ZUŠ Přemysl Zíka, autorem scénáře je prof. Květa Drahokoupilová. Jediným hercem v celé hře je pak příbramský rodák Michal Boška. Hru můžete shlédnou v aule VOŠ a SOŠ (SzeŠ) v úterý 20. dubna 2010 od 15:00 hodin.

26.1.2010

Třídní schůžka s rodiči žáků PHV

Ve středu 10. února 2010 v 18:00 hodin se bude konat třídní schůzka s rodiči žáků přípravné hudební výchovy. Hlavním námětem bude zařazení dětí na vybraný hudební nástroj k příslušným učitelům. Po jarních prázdninách - tedy od 22. února - budou již děti docházet už pouze 1x týdně na skupinové vyučování a 1x týdně na individuální výuku.

4.12.2009

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Základní škola Březnice, na doporučení KHS, vyhlásila ve dnech 7.12 - 11.12 „chřipkové prázdniny“

  

Z tohoto důvodu se v tomto týdnu na naší škole ruší veškeré skupinové vyučování (hudební nauky, úterní a páteční výuka přípravného oboru ). 

  

Individuální výuka probíhá normálně - dle platných rozvrhů

  

Žákovská vystoupení, původně plánovaná na středu a čtvrtek  

9. a 10. prosince, se přesouvají na středu a čtvrtek 20. a 21. ledna 2010.

27.10.2009

Malé hudební dopoledne v MŠ

ZUŠ ve spolupráci s 1. MŠ Březnice připravuje pro děti z této MŠ malé hudební dopoledne. Jeho náplní bude seznámit děti s vybranými hudebními nástroji - tentokráte se mohou těšit na dřevěné dechové (zobcová flétna, klarinet, saxofon, fagot). Toto komponované dopoledne připravuje ředitel školy Přemysl Zíka ve spolupráci s p. uč. Antonínem Žaludem (poslední bylo s p. uč. Bláhou). Předběžný termín je stanoven na 26. listopadu od 10:00 hod. Jsou samozřejmě zváni i rodiče všech dětí MŠ.

Zemřel p. uč. Eman Sládek

10.10.2009

Zemřel p. uč. Eman Sládek

V pátek 9. října 2009 zemřel po krátké nemoci ve věku 78 let pan Eman Sládek - dlouholetý učitel naší školy. Do ZUŠ Březnice nastoupil v r. 1969 a vytrval zde až do svého důchodového věku v roce 1993, kdy odešel na zasloužený odpočinek. Na škole vyučoval hru na kytaru, housle a v malé míře též violoncello, které bylo jeho hlavním vystudovaným nástrojem na Plzeňské konzervatoři. Ve hře na violoncello rovněž vystupoval s naším Komorním orchestrem. Věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Přemysl Zíka

24.9.2009

První veřejné vystoupení žáků ZUŠ

Vůbec prvně v letošním školním roce se Vám představí žáci hudebního oboru na schůzi Svazu postižených civilizačními chorobami. Výkony žáků ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy, Augustina Pfeifera, Antonína Žaluda a ředitele školy p. Přemysla Zíky budete moci vyslechnout v úterý 13. října v kulturním domě. Začátek je ve 14:30 hodin.

20.8.2009

Zahájení školního roku

Nový školní se blíží. Všichni žáci se přihlásí u svých učitelů nejlépe v průběhu prvního týdne (tedy od 1. do 4. září) a domluví si termín vyučovací hodiny. Totéž platí i pro děti, které v minulém školním roce navštěvovaly PHV. Zájemci o studium, kteří doposud nepodali přihlášky, mohou tak učinit každé odpoledne u ředitele školy, nebo vyplněním e-přihlášky na našich webových stránkách. Ti, kteří přihlášky podali (týká se to zejména žáku 2. tříd ZŠ), budou kontaktováni v průběhu 2. týdne.

Nové www stránky

29.12.2008

Nové www stránky

Dnes (1. února 2009) byly spuštěny nové webové stránky naší školy. Doufáme, že se Vám budou líbit a že zde naleznete vše potřebné k Vaší spokojenosti. 

  

 

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít