Cvičení pro žáky přípravného hudebního oboru

 

*** 2 0 2 1 ***  

 

• Úkol č. 1 (úterý 5. ledna 2021)

úkol č. 1

úkol č. 1

Během několika posledních hodin (kdy jsme měli možnost vídat se aktivně ve škole) jsem zjistil, že patrně největším problémem je pro nás aktuálně psaní noty "c1". Skoro všichni zapisovali notu nepsávně. Proto si její zápis zopakujeme.

Nota c1 leží na první krátké (pomocné lince) pod notovou osnovou. Nejprve pod notovou osnovou v jednom okénmu obtáhneme slabou čáru (která je vodorovná s notovou osnovou a leží k ní nejblíže!) a na ní namalujeme příslušnou notu (chybuje se v tom, že se obtáhne jiná čára). Doma napíšeme 1 řádek not.

• Úkol č. 2 (pátek 8. ledna 2021)

 

Dnes nebudete nic psát. Naučíte se vyjmenovat hudební "abecedu". Každý den si jí několikrát přečtěte a řeknete - a postupně si jí dobře zpaměti zapamanujte.

Tak tady je: c-d-e-f-g-a-h-c (směrem nahoru)

Musíte to umět i pozpátku, tedy: c-h-a-g-f-e-d-c (směrem dolů)

A třeba za týden nebo za 14 dní mi do maile napište, jestli už obě řady dobře umíte zpaměti.

• Úkol č. 3 (úterý 12. ledna 2021)

Dnes papír už budeme asi potřebovat (i když výsledek lze zapsat rovněž přímo do mailu).

Ověříme si, jestli rozumíte předcházející tónové řadě (z úkolu č. 2), kterou jste se měli zpaměti naučit oběma směry - nahoru i dolů. Při řešení se snažte nedívat na vypsanou řadu tónů a zkuste to hezky zpaměti. Jen když nebudete vědět a bude otázka a její počítání příliš těžké, vemte si řadu tónů před sebe a počítejte. Je to velice těžký úkol na představivost...

Zadání:

... první dva příklady jsem nejprve vyřešil za vás ...

Která nota leží nad notou "e"? ... (správná odpověď je "f")

Která nota leží pod notou "e"? ... (správná odpověď je "d")

... a teď už musíte sami (celkem 8 příkladů)...

Která nota leží nad notou "c"? ...

Která nota leží pod notou "a"? ...

Která nota leží nad notou "f"? ...

Která nota leží pod notou "c"? ...

Která nota leží o dva tóny výš než nota "g"? ...

Která nota leží o dva tóny níž než nota "a"? ...

Která nota leží o tři tóny výš než nota "d"? ...

Která nota leží o dva tóny níž než nota "d"? ...

• Úkol č. 4 (pátek 15. ledna 2021)

úkol č. 4

úkol č. 4

Zadání je jednoduché, řešení je už těžší. Nejprve napíšeme správné noty do notové osnovy, potom noty pojmenováváme.

Příšte se můžeme těšit na novou notu a jiné psaní nožiček.

• Úkol č. 5 (úterý 19. ledna 2021)

Protože jsem neobdržel ani jediný vypracovaný úkol č. 3 a 4, nebudu dávat zatím žádný další - a tyto úkoly zůstávají pro všechny v platnosti. Jestli je některý úkol nad vaše síly, nebo mu nerozumíte, prosím vás, nebojte se a napište mi! Pro mě je důležitá zpětná odezva. Pokusím se zadání a postup jinak formulovat.

děkuji

Přemysl Zíka

• Úkol č. 6 (pátek 22. ledna 2021)

úkol č. 6

úkol č. 6

Seznámíme se s novou notou - a to notou 'h'. Jak vidíte, leží na 3. lince (můžeme jinak říci, že leží přesně uprostřed notové osnovy).

Zapamatujeme si důležitou věc: noty, které leží na třetí lince v notové osnově a výše, mají nožičku směrem dolů. Nožička vychází z levé strany noty.

Vaším úkolem je zapamatovat si notu 'h', a potom napsat 1 řádeček těchto not (dvě noty jsem už předepsal).

 

   *** P O D Z I M    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (úterý 6. října 2020)

úkol č. 1

úkol č. 1

Do svého notového sešitu napište 1 řádek not "e" (tedy na 1. linku) - a to střídavě notu půlovou (s prázdnou hlavičkou) a čtvrťovou (s plnou hlavičkou). Máte-li doma skener, můžete ofotit a poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

• Úkol č. 2 (pátek 9. října 2020)

poznej hudební nástroje

poznej hudební nástroje

Zkus přiřadit název hudební nástroje ke správnému vyobrazení.

 

• Úkol č. 3 (úterý 13. října 2020)

úkol č. 3 - zápis noty `c`

úkol č. 3 - zápis noty 'c'

Dnes nás čeká těžší úkol - naučit se psát notu "c".

Tady je postup: Pod notovou osnovou najdeme slabé čáry - a právě na tu nejbližší k notové osnově budeme malovat. Nejprve tužkou v jednom okénku obtáhneme tuto slabou čáru (uděláme krátkou linku) a na ní pak namalujeme notu. Pak jedno okénko přeskočíme a postup opakujeme, až napíšeme takhle celý řádek.

Úkol můžete oskenovat poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 4 (pátek 16. října 2020)

úkol č. 4 - křížovka

úkol č. 4 - křížovka

Vyluštěním křížovky získáte název hudebního nástroje. Dnes nemusíte nic skenovat, stačí jeho název jednoduše poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 5 (úterý 20. října 2020)

úkol č. 5 - nota `f`, pojmenování not

úkol č. 5 - nota 'f', pojmenování not

Dnes se naučíme něco nového - a to notu 'f'. Všimněte si, kde leží (na obrázku) - leží v první mezeře. Umíme tak už 4 noty (c-d-e-f).

Vašim úkolem je pak pojmenovat všechny zapsané noty, několik prvních už jméno má a vy budete už jen hezky pokračovat až do konce řádku.

 

• Úkol č. 6 (pátek 23. října 2020)

úkol č. 6 - houslový klíč

úkol č. 6 - houslový klíč

Na prázdniny se pokusíme naučit malovat "houslový klíč". Houslový klíč malujeme vždy na začátek každé notové osnovy a odemyká nám právě tuto notovou osnovu - noty pak můžeme pojmenovat.

Na malování je to hrozný klikyhák. Namaloval jsem správný postup a ještě si ho tady popíšeme:

- začneme na 2. lince - uděláme na ní malinkou tečku (puntík)

- z tečky vychází čára nahoru a hned jí točíme doprava tak, aby se dotkla 3. linky

- dále točíme směrem dolů a dotkne se 1. linky a zase točíme směrem nahoru (obkroužili jsme tečku a vznikl nám krásný "šnek")

- vyjedeme nad notovou osnovu a uděláme kličku (jako u psacího písmene "l")

- teď se vracíme dolů a propíchneme "šneka"

- pod notovou osnovou uděláme malou "mističku" (směrem doleva)

 

• Úkol č. 7 (úterý 3. listopadu 2020)

Protože do dnešního dne jsem obdržel pouze jedno vypracované cvičení zadaného posledního úkolou č. 6, zůstává tento úkol pro všechny beze změny - tedy pokusit se napsat 1 řádeček houslových klíčů podle návodu.

 

• Úkol č. 8 (pátek 6. listopadu 2020)

rytmické cvičení

rytmické cvičení

Tentokráte si zopakujeme rymus. Naučili jsme se zatím 2 noty - notu půlovou (trvá na 2 rázy) a notu čtvťovou (ta trvá na 1 ráz). Máme předepsané cvičení, kde takt je stanoven na 4 rázy. Úkolem je doplnit na konec taktu (do notové osnovy nad červenou čáru) jednu notu tak, aby takty byly rytmicky správně. První takt jsem pro vás vypracoval jako příklad, na vás čekají zbývající 4 takty.

 

• Úkol č. 9 (úterý 10. listopadu 2020)

 

1. Milanovi se taky ta raketa líbila.

2. Po celou dobu bengálské noci na nebi létaly ohňostroje.

3. Chléb a salám zapíjím vždy mlékem.

4. Bulhar fandil domácímu závodníkovi.

5. Pijte hovězí vývar Hany Houkalové.

6. Správnou cestu Prahou sledujeme podle plánu.

7. Strašně se lekla víru v řece.

8. Z mokrých otrub kapala voda.

 

Máme zde několik vět a v každé z nich ukryt jeden hudební nástroj. Dokážete je všechny najít? Úlohu nemusíte tisknout, řešení pošlete jednoduše na mail školy.

 

• Úkol č. 10 (pátek 13. listopadu 2020)

úkol č. 10 - nota `g`, zápis not

úkol č. 10 - nota 'g', zápis not

Dnes si něco povíme o nové notě "g". Všimněte si, kde leží ... leží na druhé lince. Vaším dnešním úkolem je dopsat správné noty do notové osnovy.

 

• Úkol č. 11 (pátek 20. listopadu 2020)

úkol č. 11 - opisování písně

úkol č. 11 - opisování písně

Dneska budeme procvičovat psaní not. Napsal jsem vám píseň "Sedí liška pod dubem" a vaším úkolem je tuto píseň přepsat do svého notového sešitu. Pokud se píseň nevejde na jeden řádek (jako mně), pokračujte da dalším. Nezapomeňte, že na začátku každé notové osnovy musí být houslový klíč. Takt (v tomto případě "4") se píše jen na začátek skladby (na první řádek).

 

• Úkol č. 12 (úterý 24. listopadu 2020)

úkol č. 12 - repetice

úkol č. 12 - repetice

V hudbě se velmi často setkáváme s tím, že celá skladba (píseň) nebo její část se opakuje (hraje se ještě jednou). Abychom se vyhnuli opětovnému psaní, používáme značky na opakování, kterým říkáme "repetice". Repetice má tlustou a tenkou taktovou čáru a u slabé čáry ještě máme dvě tečky (ve 3. a 2. mezeře). Část sevřená dvěma tečkami se hraje ještě jednou. Pokud se opakuje před repeticí i po ní, mívá repetice 2 silné čáry (bez slabých čar) s dvěma tečkami po obou stranách.

Vaším úkolem ja každé předepsané znaménko pro repetici 4x napsat do notového sešitu (celkem tedy napíšete 12 znamének). Nezapomeňte, že se taktové čáry malují od shora dolů (tedy od 5. do 1. linky).

 

• Úkol č. 13 (pátek 27. listopadu 2020)

úkol č. 13 - poznej písničku

úkol č. 13 - poznej písničku

Máme tady čtyři obrázky - vlastně jsou to namalované písničky. Poznáte podle obrázku, o jakou písničku se jedná? Stačí, když správně uhádnete alespoň 3 písně. Jejich názvy mi napište. A alespoň dvě písničky si potom doma zazpívejte s rodiči (tatínek raději nepovinně).

• Úkol č. 14 (úterý 1. prosince 2020)

úkol č. 14 - rytmus písničky

úkol č. 14 - rytmus písničky

Každá písnička má svůj rytmus. Některá nota je delší, jiná kratší. Podívejte na na píseň "Kočka leze dolů" - rychlé noty jsou napsány pomocí teček, delší noty pomocí čárek. Na dolejším obrázku máme názvy tří písní a k nim náleží tří jejich rytmické začátky. Dokážete je správně pospojit? Potom si vyberte jednu píseň z těch zde tří uvedených a napište jí celou v rytmickém provedení pomocí teček a čárek.

• Úkol č. 15 (pátek 4. prosince 2020)

úkol č. 15 - nota `a`

úkol č. 15 - nota 'a'

A po nějaké době máme tady novou notu - "a". Jak určitě vidíte, leží ve druhé mezeře. Zapamatujte si jí. Vaším úkolem je pojmenovat několik not, ve druhé části naopak dopíšete správné noty.

Nezapomeňte, že příští týden se s Vámi po dlouhé době uvidím ve škole, s jednou partou v úterý 8. prosince, s druhou partou v pátek 11. prosince.

 

-----------------------------------------------------

 

   *** J A R O    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (25. března 2020)

úkol 1

úkol 1

totéž ve vyšším rozlišení (523.32 kB)

Na uvedením obrázku je několik úkolů. Máte-li doma prosím technické vybavení - můžete vytisknout, děti vypracují, poté oskenovat a poslat zpět na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

 

 

• Úkol č. 2 (1. dubna 2020)

úkol 2

úkol 2

Tentokráte jsem připravil úlohu, kterou není nutno tisknout a skenovat. Jsou zde tři sloupečky - k notě nebo pomlce v prvním sloupečku (jsou označeny číslicemi) připojíme správný název noty nebo pomlky z druhého sloupečku (tady jsou označeny velkými písmeny) a propojíme s jejich správnou délku trvání ve třetím sloupečku (označena malými písmeny). Správné odpovědi zasílejte opět na mail školy, ve tvaru 1Ca, ...

 

 

• Úkol č. 3 (8. dubna 2020)

úkol 3

úkol 3

tentýž obrázek ve vyšším rozlišení (411.41 kB)

Máme tady nový úkol. Na společných hodinách jsme ho nijak neprocvičovali, ale o všech hudebních nástrojích jsme mluvili a všechny zde vyobrazené (a nejenom ty, ale i další - méně známé či méně obvyklé) vyučujeme na naší škole. Pokuste se k názvu hudebního nástroje (označeny pořadovými čísly) přiřadit správný obrázek (označeny písmeny). Opět není nutno obrázek kopírovat a tisknout, správné řešení je možno poslat mailem v jednoduché podobě "XY" (kde "X" je číslo - tedy pojmenování hudebního nástroje a "Y" je příslušný obrázek; celkem tedy bude 13 odpovědí.

 

 

• Úkol č. 4 (16. dubna 2020)

úkol 4

úkol 4

totéž ve vyšším rozlišení (516.31 kB)

Tentokráte se bohužel bez notového papíru neobejdeme. Máme zde 3 úkoly: první částí je doplnit nožičky s praporkama (pozor na správnou orientaci nožiček a praporků); v druhé části je potřeba správně sestavit 4 takty ve 3/4 rytmu (píšeme na 1. linku) - přičemž žádný by se neměl opakovat (můžete používat noty i pomlky); třetím úkolem je opsat zápis několika taktů - tentokráte je značně složitější, jsou zde zaznamenány vícezvuky i 2 samostatné hlasy (všimněte si, že někde je porušeno "pravidlo orientace nožek" - není to ale chyba!) - opište to opravdu přesně tak, jak vidíte.

 

 

• Úkol č. 5 (22. dubna 2020)

úkol 5

úkol 5

Když dobře odpovíte na otázky, vyluštíte křížovku - a jejím přečtením od shora dolů (písmena v závorce) získáte dvě slova. Řešení křížovky (stačí jenom, co odpověděl trumpetista dirigentovi) pak stačí zaslat mailem na adresu školy.

 

 

• Úkol č. 6 (29. dubna 2020)

1) (1.02 MB)

2) (641.71 kB)

3) (1.59 MB)

4) (688.40 kB)

5) (735.09 kB)

6) (1.54 MB)

7) (857.64 kB)

8) (1.01 MB)

9) (1.42 MB)

10) (595.02 kB)

11) (1.60 MB)

Následující úkol je poslechový - je zde k dispozici celkem 11 hudebních ukázek. Stáhněte si je do svého počítače, pusťe si je; dobře poslouchejte a pokuste se určit, co je to za hudební nástroj. K pořadovému číslu nástroje přiřaďte správné písmeno a odpověď mi zašlete.

A) Akordeon (tahací harmonika)

B) Bicí

C) Housle

D) Klarinet

E) Klavír

F) Kontrabas (basa)

G) Kytara

H) Saxofon

I.) Triangl

J) Trubka

K) Varhany

 

 

• Úkol č. 7 (6. května 2020)

1. S velikou něhou sledovala svého prvorozeného syna.

2. Řekni Pavlovi o labutích, půjdeme se na ně podívat.

3. O první místo bojovali Kuba s Adamem.

4. Holky, ta Radka umí ale pěkně zpívat.

5. Ošetřovatel připravil z vody a otrub kaši pro koně.

6. Pepík, Honza a Jakub u Benešových hráli domino.

7. První květnovou středu Dyje zaplavila fotbalové hřiště.

8. Snad z toho bojácného psa vyroste dobrý domácí hlídač.

9. Chlapi, kola nechte doma, dnes nás čeká pěší túra!

10. Vzpomínám na krásné modré oči Nely.

11. Z vonné zahrady přinesl své milé červené růže.

12. Johanka se nezřekla víry své.

 

Máme zde 12 vět a každá z nich skrývá jeden hudební nástroj. Dokážete je všechny najít? Úloha je opět bez nutnosti tisku na papír (to bude až příště), řešení pošlete jednoduše na mail školy.

 

 

• Úkol č. 8 (14. května 2020)

úkol 8

úkol 8

totéž ve vyšším rozlišení (536.94 kB)

A jak už jsem avizoval minule, čeká nás klasický úkol - především čtení a zápis not. Příště se zaměříme na rytmus.

Dovoluji si upozornit, že od pátku 29. května bude zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy od 13:30 do 14:15.

 

 

• Úkol č. 9 (21. května 2020)

úkol 9

úkol 9

totéž ve vyšším rozlišení (524.45 kB)

Tentokráte nás čekají rytmická cvičení. Ve druhé části zadání opakujeme notu s tečkou, kterou jsme na hodině nestačili dostatečně procvičit, proto je uvedeno vysvětlení.

Dovoluji si připomenout, že od příštího pátku 29. května 2020 bude znovu zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy každý pátek od 13:30 do 14:15.

 

 

• Úkol č. 10 (28. května 2020)

křížovka č. 2

křížovka č. 2

Po několika týdnech máme tady novou křížovku...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pro klavírní skupinku...

klaviatura

klaviatura

totéž ve vyšším rozlišení (328.64 kB)

Tento obrázek je určen pro klavírní skupinku a slouží k procvičování orientace na klávesnici. Orientaci možno procvičovat na spodním klávesnici obrázku, horní klávesnice (s popisy kláves) slouží ke kontrole.

2.1.2021

Výuka na ZUŠ od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci, v návaznosti na aktuální opatření vlády bude od pondělí 4. ledna 2020 provoz školy organizován tak, že výuka žáků základních uměleckých škol bude probíhat distančním...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít