Cvičení pro žáky přípravného hudebního oboru

 

   *** P O D Z I M    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (úterý 6. října 2020)

úkol č. 1

úkol č. 1

Do svého notového sešitu napište 1 řádek not "e" (tedy na 1. linku) - a to střídavě notu půlovou (s prázdnou hlavičkou) a čtvrťovou (s plnou hlavičkou). Máte-li doma skener, můžete ofotit a poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

• Úkol č. 2 (pátek 9. října 2020)

poznej hudební nástroje

poznej hudební nástroje

Zkus přiřadit název hudební nástroje ke správnému vyobrazení.

 

• Úkol č. 3 (úterý 13. října 2020)

úkol č. 3 - zápis noty `c`

úkol č. 3 - zápis noty 'c'

Dnes nás čeká těžší úkol - naučit se psát notu "c".

Tady je postup: Pod notovou osnovou najdeme slabé čáry - a právě na tu nejbližší k notové osnově budeme malovat. Nejprve tužkou v jednom okénku obtáhneme tuto slabou čáru (uděláme krátkou linku) a na ní pak namalujeme notu. Pak jedno okénko přeskočíme a postup opakujeme, až napíšeme takhle celý řádek.

Úkol můžete oskenovat poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 4 (pátek 16. října 2020)

úkol č. 4 - křížovka

úkol č. 4 - křížovka

Vyluštěním křížovky získáte název hudebního nástroje. Dnes nemusíte nic skenovat, stačí jeho název jednoduše poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 5 (úterý 20. října 2020)

úkol č. 5 - nota `f`, pojmenování not

úkol č. 5 - nota 'f', pojmenování not

Dnes se naučíme něco nového - a to notu 'f'. Všimněte si, kde leží (na obrázku) - leží v první mezeře. Umíme tak už 4 noty (c-d-e-f).

Vašim úkolem je pak pojmenovat všechny zapsané noty, několik prvních už jméno má a vy budete už jen hezky pokračovat až do konce řádku.

 

• Úkol č. 6 (pátek 23. října 2020)

úkol č. 6 - houslový klíč

úkol č. 6 - houslový klíč

Na prázdniny se pokusíme naučit malovat "houslový klíč". Houslový klíč malujeme vždy na začátek každé notové osnovy a odemyká nám právě tuto notovou osnovu - noty pak můžeme pojmenovat.

Na malování je to hrozný klikyhák. Namaloval jsem správný postup a ještě si ho tady popíšeme:

- začneme na 2. lince - uděláme na ní malinkou tečku (puntík)

- z tečky vychází čára nahoru a hned jí točíme doprava tak, aby se dotkla 3. linky

- dále točíme směrem dolů a dotkne se 1. linky a zase točíme směrem nahoru (obkroužili jsme tečku a vznikl nám krásný "šnek")

- vyjedeme nad notovou osnovu a uděláme kličku (jako u psacího písmene "l")

- teď se vracíme dolů a propíchneme "šneka"

- pod notovou osnovou uděláme malou "mističku" (směrem doleva)

 

-----------------------------------------------------

 

   *** J A R O    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (25. března 2020)

úkol 1

úkol 1

totéž ve vyšším rozlišení (523.32 kB)

Na uvedením obrázku je několik úkolů. Máte-li doma prosím technické vybavení - můžete vytisknout, děti vypracují, poté oskenovat a poslat zpět na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

 

 

• Úkol č. 2 (1. dubna 2020)

úkol 2

úkol 2

Tentokráte jsem připravil úlohu, kterou není nutno tisknout a skenovat. Jsou zde tři sloupečky - k notě nebo pomlce v prvním sloupečku (jsou označeny číslicemi) připojíme správný název noty nebo pomlky z druhého sloupečku (tady jsou označeny velkými písmeny) a propojíme s jejich správnou délku trvání ve třetím sloupečku (označena malými písmeny). Správné odpovědi zasílejte opět na mail školy, ve tvaru 1Ca, ...

 

 

• Úkol č. 3 (8. dubna 2020)

úkol 3

úkol 3

tentýž obrázek ve vyšším rozlišení (411.41 kB)

Máme tady nový úkol. Na společných hodinách jsme ho nijak neprocvičovali, ale o všech hudebních nástrojích jsme mluvili a všechny zde vyobrazené (a nejenom ty, ale i další - méně známé či méně obvyklé) vyučujeme na naší škole. Pokuste se k názvu hudebního nástroje (označeny pořadovými čísly) přiřadit správný obrázek (označeny písmeny). Opět není nutno obrázek kopírovat a tisknout, správné řešení je možno poslat mailem v jednoduché podobě "XY" (kde "X" je číslo - tedy pojmenování hudebního nástroje a "Y" je příslušný obrázek; celkem tedy bude 13 odpovědí.

 

 

• Úkol č. 4 (16. dubna 2020)

úkol 4

úkol 4

totéž ve vyšším rozlišení (516.31 kB)

Tentokráte se bohužel bez notového papíru neobejdeme. Máme zde 3 úkoly: první částí je doplnit nožičky s praporkama (pozor na správnou orientaci nožiček a praporků); v druhé části je potřeba správně sestavit 4 takty ve 3/4 rytmu (píšeme na 1. linku) - přičemž žádný by se neměl opakovat (můžete používat noty i pomlky); třetím úkolem je opsat zápis několika taktů - tentokráte je značně složitější, jsou zde zaznamenány vícezvuky i 2 samostatné hlasy (všimněte si, že někde je porušeno "pravidlo orientace nožek" - není to ale chyba!) - opište to opravdu přesně tak, jak vidíte.

 

 

• Úkol č. 5 (22. dubna 2020)

úkol 5

úkol 5

Když dobře odpovíte na otázky, vyluštíte křížovku - a jejím přečtením od shora dolů (písmena v závorce) získáte dvě slova. Řešení křížovky (stačí jenom, co odpověděl trumpetista dirigentovi) pak stačí zaslat mailem na adresu školy.

 

 

• Úkol č. 6 (29. dubna 2020)

1) (1.02 MB)

2) (641.71 kB)

3) (1.59 MB)

4) (688.40 kB)

5) (735.09 kB)

6) (1.54 MB)

7) (857.64 kB)

8) (1.01 MB)

9) (1.42 MB)

10) (595.02 kB)

11) (1.60 MB)

Následující úkol je poslechový - je zde k dispozici celkem 11 hudebních ukázek. Stáhněte si je do svého počítače, pusťe si je; dobře poslouchejte a pokuste se určit, co je to za hudební nástroj. K pořadovému číslu nástroje přiřaďte správné písmeno a odpověď mi zašlete.

A) Akordeon (tahací harmonika)

B) Bicí

C) Housle

D) Klarinet

E) Klavír

F) Kontrabas (basa)

G) Kytara

H) Saxofon

I.) Triangl

J) Trubka

K) Varhany

 

 

• Úkol č. 7 (6. května 2020)

1. S velikou něhou sledovala svého prvorozeného syna.

2. Řekni Pavlovi o labutích, půjdeme se na ně podívat.

3. O první místo bojovali Kuba s Adamem.

4. Holky, ta Radka umí ale pěkně zpívat.

5. Ošetřovatel připravil z vody a otrub kaši pro koně.

6. Pepík, Honza a Jakub u Benešových hráli domino.

7. První květnovou středu Dyje zaplavila fotbalové hřiště.

8. Snad z toho bojácného psa vyroste dobrý domácí hlídač.

9. Chlapi, kola nechte doma, dnes nás čeká pěší túra!

10. Vzpomínám na krásné modré oči Nely.

11. Z vonné zahrady přinesl své milé červené růže.

12. Johanka se nezřekla víry své.

 

Máme zde 12 vět a každá z nich skrývá jeden hudební nástroj. Dokážete je všechny najít? Úloha je opět bez nutnosti tisku na papír (to bude až příště), řešení pošlete jednoduše na mail školy.

 

 

• Úkol č. 8 (14. května 2020)

úkol 8

úkol 8

totéž ve vyšším rozlišení (536.94 kB)

A jak už jsem avizoval minule, čeká nás klasický úkol - především čtení a zápis not. Příště se zaměříme na rytmus.

Dovoluji si upozornit, že od pátku 29. května bude zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy od 13:30 do 14:15.

 

 

• Úkol č. 9 (21. května 2020)

úkol 9

úkol 9

totéž ve vyšším rozlišení (524.45 kB)

Tentokráte nás čekají rytmická cvičení. Ve druhé části zadání opakujeme notu s tečkou, kterou jsme na hodině nestačili dostatečně procvičit, proto je uvedeno vysvětlení.

Dovoluji si připomenout, že od příštího pátku 29. května 2020 bude znovu zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy každý pátek od 13:30 do 14:15.

 

 

• Úkol č. 10 (28. května 2020)

křížovka č. 2

křížovka č. 2

Po několika týdnech máme tady novou křížovku...

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pro klavírní skupinku...

klaviatura

klaviatura

totéž ve vyšším rozlišení (328.64 kB)

Tento obrázek je určen pro klavírní skupinku a slouží k procvičování orientace na klávesnici. Orientaci možno procvičovat na spodním klávesnici obrázku, horní klávesnice (s popisy kláves) slouží ke kontrole.

13.10.2020

Uzavření škol - distanční výuka

Od středy 14. října do 1. listopadu 2020 (zatím) jsou na základě nařízení vlády a OHS všechny školy, včetně ZUŠ Březnice, uzavřené. Výuka probíhá pouze distanční...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít