Cvičení pro žáky přípravného hudebního oboru

 

*** 2 0 2 1 ***  

 

• Úkol č. 1 (úterý 5. ledna 2021)

úkol č. 1

úkol č. 1

Během několika posledních hodin (kdy jsme měli možnost vídat se aktivně ve škole) jsem zjistil, že patrně největším problémem je pro nás aktuálně psaní noty "c1". Skoro všichni zapisovali notu nepsávně. Proto si její zápis zopakujeme.

Nota c1 leží na první krátké (pomocné lince) pod notovou osnovou. Nejprve pod notovou osnovou v jednom okénmu obtáhneme slabou čáru (která je vodorovná s notovou osnovou a leží k ní nejblíže!) a na ní namalujeme příslušnou notu (chybuje se v tom, že se obtáhne jiná čára). Doma napíšeme 1 řádek not.

• Úkol č. 2 (pátek 8. ledna 2021)

 

Dnes nebudete nic psát. Naučíte se vyjmenovat hudební "abecedu". Každý den si jí několikrát přečtěte a řeknete - a postupně si jí dobře zpaměti zapamanujte.

Tak tady je: c-d-e-f-g-a-h-c (směrem nahoru)

Musíte to umět i pozpátku, tedy: c-h-a-g-f-e-d-c (směrem dolů)

A třeba za týden nebo za 14 dní mi do maile napište, jestli už obě řady dobře umíte zpaměti.

• Úkol č. 3 (úterý 12. ledna 2021)

Dnes papír už budeme asi potřebovat (i když výsledek lze zapsat rovněž přímo do mailu).

Ověříme si, jestli rozumíte předcházející tónové řadě (z úkolu č. 2), kterou jste se měli zpaměti naučit oběma směry - nahoru i dolů. Při řešení se snažte nedívat na vypsanou řadu tónů a zkuste to hezky zpaměti. Jen když nebudete vědět a bude otázka a její počítání příliš těžké, vemte si řadu tónů před sebe a počítejte. Je to velice těžký úkol na představivost...

Zadání:

... první dva příklady jsem nejprve vyřešil za vás ...

Která nota leží nad notou "e"? ... (správná odpověď je "f")

Která nota leží pod notou "e"? ... (správná odpověď je "d")

... a teď už musíte sami (celkem 8 příkladů)...

Která nota leží nad notou "c"? ...

Která nota leží pod notou "a"? ...

Která nota leží nad notou "f"? ...

Která nota leží pod notou "c"? ...

Která nota leží o dva tóny výš než nota "g"? ...

Která nota leží o dva tóny níž než nota "a"? ...

Která nota leží o tři tóny výš než nota "d"? ...

Která nota leží o dva tóny níž než nota "d"? ...

• Úkol č. 4 (pátek 15. ledna 2021)

úkol č. 4

úkol č. 4

Zadání je jednoduché, řešení je už těžší. Nejprve napíšeme správné noty do notové osnovy, potom noty pojmenováváme.

Příšte se můžeme těšit na novou notu a jiné psaní nožiček.

Úkol č. 4x (úterý 19. ledna 2021)

Protože jsem neobdržel ani jediný vypracovaný úkol č. 3 a 4, nebudu dávat zatím žádný další - a tyto úkoly zůstávají pro všechny v platnosti. Jestli je některý úkol nad vaše síly, nebo mu nerozumíte, prosím vás, nebojte se a napište mi! Pro mě je důležitá zpětná odezva. Pokusím se zadání a postup jinak formulovat.

děkuji

Přemysl Zíka

Úkol č. 5 (pátek 22. ledna 2021)

úkol č. 5

úkol č. 5

Seznámíme se s novou notou - a to notou 'h'. Jak vidíte, leží na 3. lince (můžeme jinak říci, že leží přesně uprostřed notové osnovy).

Zapamatujeme si důležitou věc: noty, které leží na třetí lince v notové osnově a výše, mají nožičku směrem dolů. Nožička vychází z levé strany noty.

Vaším úkolem je zapamatovat si notu 'h', a potom napsat 1 řádeček těchto not (dvě noty jsem už předepsal).

Úkol č. 6 (úterý 26. ledna 2021)

úkol č. 6

úkol č. 6

Procvičíme si psaní nožiček, které dopíšete ke všem notám. Jak jsem si řekli a ukázali minule, tak se nožky píší někdy nahoru, někdy dolů. Když noty leží pod třetí linkou, píší se nožky nahoru, když noty leží na třetí lince nebo výš, píší se dolů. Dávejte také pozor, na jaké straně noty je napíšete. Dvě přelomové noty máte už napsané.

Úkol č. 7 (úterý 2. února 2021)

úkol č. 7

úkol č. 7

Opět máme čtení not, ale v něčem přece jenom zase jiné, dovíme se nový poznatek. V určitých případech můžeme noty napsat i nad sebe - vznikne tak souzvuk dvou nebo více tónů (zde na obrázku úkolu vidíme dvojzvuky, trojzvuky a dokonce jeden čtyřzvuk). Při čtení not postupujeme vždy od spodní noty postupně po notách směrem nahoru (tu úplně nahoře přečteme tedy jako poslední), nikdy nečteme naopak nebo dokonce na přeskáčku.

• Úkol č. 8 (pátek 5. února 2021)

úkol č. 8 (křížovka na prázdniny)

úkol č. 8 (křížovka na prázdniny)

Příští týden jsou jarní prázdniny - a proto jsem si pro vás připravil pro zpestření křížovku. Co chtěl Pepíček po zloději, to získáte jejím vyluštěním.

Úkol č. 9 (úterý 16. února 2021)

úkol č. 9

úkol č. 9

Dnes nebudete nic psát ani nic posílat. Podívejte se na zápis jakési skladbičky, takty jsem pro přehlednost očísloval. Máme zde některé nové výrazy - které nám zjednodušují a především zkracují zápís skladby. Cizí slovíčka se neučte, chci po vás pouze pochopení - jak hrát, odkud a kam skočit, co se přeskočí, kde je konec skladby atd.

Jak hrajeme tuto skladbu?

Samozřejmě od začátku (takty 1-2-3) a potom narazíme na 2 takty (č. 4-5) - všimneme si, že jsou v takovém "chlívečku" označeným číslo 1: když skladbu hrajeme poprvé, zahrajeme právě tyto takty v prvním chlívečku. A narazíme na co? Na repetici - opakujeme znovu od začátku (takty 1-2-3) teď hrajeme podruhé a proto takty v prvním "chlívečku" přeskočíme a hrajeme chlíveček označený číslem 2 (takty č. 6-7); pokračujeme dál (takty 8-9), ale tady nemůže být konec skladby, protože taktová čára není tenká+tlustá. Máme zde napsáno "Da capo al fine" (tzn. od začátku do konce) - znamená to tedy, že skočíme opět na úplný začátek (takty 1-2-3), první "chlíveček" znovu přeskočíme (ten se hraje pouze při prvním provedení, potom už nikdy ne) a jdeme na druhý chlíveček (takty č. 6-7). Mezi 7.-8. taktem máme dvojitou taktovou čáru a u ní napsáno Fine (= konec) a tady vlastně skladba končí.

Nevím, jestli je to jasné, pro pořádek napíši pořadí taktů od začátku do konce. Každý den si ukažte prstem v notách, jak byste skladbu hráli a snažte se pochopit skoky.

pořadí taktů: 1-2-3-4-5-1-2-3-6-7-8-9-1-2-3-6-7

NAPIŠTE MI PROSÍM MAIL, JESTLI JSTE TOMU POROZUMĚLI . Děkuji

Úkol č. 10 (pátek 19. února 2021)

úkol č. 10

úkol č. 10

Dnes si povíme něco o pomlkách.

V hudbě je potřeba někdy zapsat "ticho". K vyjádření ticha nám slouží "pomlky" (pomlka = hráč nehraje, zpěvák nezpívá).

Před sebou vidíme dvě pomlky: pomlku půlovou (trvá na dvě doby) - je to takový obdélníček, který sedí na 3. lince (pozor: nevyplňuje celou mezeru), a dále pak pomlku čtvrťovou (trvá na jednu dobu) - ta vypadá tak trochu jako obrácená trojka. Vaším úkolem je zapamatovat si tyto pomlky a naučit se je psát - dopište 1 řádek půlových a 1 řádek čtvrťových pomlk.

Úkol č. 11 (úterý 23. února 2021)

ukázka (88.17 kB)

ukol 11b - rytmus

ukol 11b - rytmus

takt č. 1 (83.78 kB)

takt č. 2 (88.17 kB)

takt č. 3 (83.78 kB)

takt č. 4 (83.78 kB)

takt č. 5 (83.78 kB)

Dnešní úkol vám dá hodně zabrat, snad ho pochopíte. Vašim úkolem bude pustit si krátké ukázky, kde počítám nahlas na rázy a tleskám - a následně tleskaný rytmus zaznamenat do not. Noty píšeme na 1. linku a setkáme se zde s notami půlovými, čtvrťovými a stejně tak i pomlkami (takt č. 4 a 5). Jeden příklad máte vypracovaný. Celkem máme 5 ukázek, napíšete tedy 5 taktů. Držím vám palce.

Úkol č. 12 (pátek 26. února 2021)

úkol č. 12

úkol č. 12

Všimneme si 2 nových not. Nota celá (má prázdnou hlavičku) trvá na 4 doby. Nota osminová (má plnou hlavičku, nožku a praporek) trvá na půl doby. Zapamatujte si obě noty a napište 1 řádek not osminových.

Příští lekci si ještě budeme povídat právě o nich.

Úkol č. 13 (úterý 2. března 2021)

úkol č. 13

úkol č. 13

Jak jsem slíbil, budeme pokračovat v notách osminových (rovněž i příští lekci). Připomeneme si, jak vypadá nota osminová - má plnou (vybarvenou) hlavičkou, nožku a praporek - a trvá na půl rázu (půl doby).

My už víme, jak se kreslí nožky: směrem nahoru zprava noty, směrem dolů zleva (od not ležících na 3. lince a výše) - to je u všech druhů not stejné.

Když se podíváte na obrázek, uvidíte, že s psaním praporků je to trochu jinak - praporky jdou vždycky dopředu (doprava), nikdy se nevrací. Vaším úkolem bude dopsat nožky a praporky. Orientujte se podle návodu, dvě noty už máte předepsané.

• Úkol č. 14 (pátek 5. března 2021)

úkol č. 14

úkol č. 14

Pokračujeme v povídání o notách osminových.

Už víme, že mají praporky. Máme-li za sebou více osminových not s praporky, skladba se stává nepřehlednou. Podívejte se na obrázku na 1. řádek - máme zde dva takty, které jsou úplně stejné. Vidíme že ve druhém taktu je zápis přehlednější, čitelnější, lépe se v něm orientujeme. Místo praporků jsou noty spojené na konci nožiček tlustou čárou, které říkáme trámec. Noty zpravidla spojeme trámcem po skupinkách čtyř not, někdy po dvou notách.

Vaším úkolem je ve 3. notové osnově doplnit všem notám nožky a spojit je trámcem (dělejte skupinky po 4 notách).

Úkol č. 15 (úterý 9. března 2021)

úkol č. 15

úkol č. 15

Pro muzikanta je nejdůležitější čtení not, proto budu pravidelně zveřejňovat úkoly s klasickým zadáním: pojmenuj noty (1. notová osnova), zapiš noty (3. notová osnova). Vždy dva příklady máte vypracovány.

Úkol č. 16 (pátek 12. března 2021)

úkol č. 16

úkol č. 16

Přiřaďte k notám a pomlkám (z prvního sloupečku) správný název (druhý sloupeček) a jejich rytmickou hodnotu (třetí sloupeček). Pospojujte čárami.

Úkol č. 17 (úterý 16. března 2021)

úkol č. 17

úkol č. 17

Před sebou máme rytmické cvičení - a jak to vypadá, pan učitel to asi nějak popletl. V každém taktu něco chybí. Vaším úkolem je doplnit do každého taktu buď notu, nebo pomlku. Pozor, některé cvičení je na 4 doby, jiné na 3 doby. Dobře počítejte a sčítejte.

• Úkol č. 18 (pátek 19. března 2021)

1) (1.02 MB)

2) (641.71 kB)

3) (1.59 MB)

4) (688.40 kB)

5) (735.09 kB)

6) (1.54 MB)

7) (857.64 kB)

8) (1.01 MB)

9) (1.42 MB)

10) (595.02 kB)

11) (1.60 MB)

Následující úkol je poslechový - máme zde k dispozici celkem 11 hudebních ukázek. Stáhněte si je do svého počítače, pusťe si je; dobře poslouchejte a pokuste se určit, co je to za hudební nástroj. K pořadovému číslu nástroje přiřaďte správné písmeno a odpověď mi zašlete.

A) Akordeon (tahací harmonika)

B) Bicí

C) Housle

D) Klarinet

E) Klavír

F) Kontrabas (basa)

G) Kytara

H) Saxofon

I.) Triangl

J) Trubka

K) Varhany

 

 

Úkol č. 19 (úterý 23. března 2021)

úkol č. 19

úkol č. 19

Dnes se naučíme několik nových not. Proč hned několik, když jsme se je do teďka učili po jedné?...

Pokusím se vysvětlit postup, jak si spočítat jméno noty - kterou neznáte, nebo kterou jste zapomněli.

Hudební abecedu by jste měli už umět, byl to jeden z předchozích úkolů - vyjmenovat noty nahoru i dolu, vědět - která nota leží nad nebo pod určitou notou.

Všimneme si, že noty klademe postupně vždy střídavě na linku a do mezery. Známe-li určitou notu a nevíme, jak se jmenuje jiná nota, vezmese si tužku (třeba i pomyslně) a děláme si tečky směrem nahoru (dolu) střídavě na linky a do mezer a jmenujeme si od známé noty hudební abecedu nahoru (dolu), až dojdeme k neznámé notě - tu pak můžeme pojmenovat.

Nevím, jestli jste to pochopili, napište mi prosím. Bohužel - nejsnažší je to ukázat při normální výuce na tabuli a to zatím nesmíme...

Úkol č. 20 (pátek 26. března)

úkol č. 20

úkol č. 20

Na přiloženém obrázku vidíte, že za notou se nám objevila tečka. V tom případě notu čteme jako "půlová nota s tečkou", "celá nota s tečkou", "čtvrťová nota s tečkou". Také si povšimneme, že se tečka maluje těsně za hlavičku noty.

Co taková tečka dělá? Notu prodlužuje ... a prodlužuje jí o její polovinu (polovinu její hodnoty délky trvání) - tedy jako kdybychom k dané notě připojili ještě tutéž notu, ale ne celou - nýbrž 'rozřízlou' napůl.

Tak například půlová nota s tečkou: půlová nota trvá na dvě doby, přidáme polovinu ze dvou - to je jedna ... no a 2 + 1 = 3 doby ... půlová nota s tečkou tedy trvá na 3 doby.

Vypracujte 4 příklady a napište mi, jestli tomu rozumíte.

Úkol č. 21 (úterý 30. března)

úkol č. 21

úkol č. 21

Tento úkol už ani nemusím blíže popisovat ...

 

Protože se možná brzy konečně otevřou školy, nezapomeňte se prosím za mnou zastavit v hudebce - za účelem výběru hudebního nástroje (pokud jste tak ještě neučinili).

Úkol č. 22 (úterý 6. dubna 2021)

úkol č. 22

úkol č. 22

Dnes se seznámíme s pomlkou celou a osminovou.

Pomlka celá je podobná pomlce půlové: je to také obdélníček, který pro změnu visí na 4. lince. Velký pozor si dávejte na to, aby zde zůstala mezírka mezi pomlkou a 3. linkou (pro připamatování: pomlka půlová sedí na 3. lince a mezi ní a 4. linkou musí zůstat volná mezírka).

Pomlka osminová vychází z malé kuličky ve 3. mezeře, pokračuje krátkým obloučkem vpravo a dále kratší čárkou šikmo dolů.

Váším úkolem je dapsat celé řádky obou nových pomlk.

důležitá informace! (pátek 9. dubnba 2020)

 

Prosím všechny rodiče žáků PHV, aby se osobně dostavili i s dětma v průběhu 12.-16. dubna do ZUŠ (v odpoledních hodinách), za účelem domluvy rozvrhu hry na hudební nástroj.

Úkoly přes web budou už zadávány pouze 1x týdně (úterý), 1x týdně pak bude mít žák pzezenční hodinu ve škole hry na hudební nástroj.

Úkol č. 23 (úterý 13. dubna)

úkol č. 23

úkol č. 23

Procvičíme si všechny pomlky, které už známe (celou, půlovou, čtvťovou i osminovou). Doplňte na konec taktu právě jednu správnu pomlku.

Úkol č. 24 (úterý 20. dubna 2021)

ukol 24b - Ja jsem z KH

ukol 24b - Ja jsem z KH

Tentokráte nebudeme probírat nic nového (ostatně do konce roku bude spíše opakovat probrané učivo), ale budeme se zdokonalovat v zápisu (opisování) not. Úkolem je správně opsat zadanou píseň "Já jsem z Kutné Hory". Až jí opíšete, ukažte si prstem správný sled taktů. Nezapomeňte na repetici a Da capo al fine (= od začátku do konce). [Pro kontrolu předkládám správné pořadí taktů: 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-2-3-4-5]

Úkol č. 25 (úterý 27. dubna 2021)

úkol č. 25

úkol č. 25

Žádný muzikant se neobejde bez správného čtení not. Proto v následujícím úkolu si ho krásně zopakujeme.

Úkol č. 26 (úterý 4. května 2021)

úkol č. 26

úkol č. 26

Následující úkol je značně odlišný od všech, které jsme doposud dělali. Píseň "Sedí liška pod dubem" snad všichni známe. Původně byla celá tato píseň napsaná na notovém papíře, ale zlý "Šotek" vymazal gumou některé noty (různých délek) a další znaménka a náležitosti, které každá skladba musí mít. Dokážete celou píseň správně doplnit? Připomínám, že chybí i další věci, ne jenom noty! Je to velice těžké a držím všem palce.

Nejprve si píseň několikrát zazpívejte. Pokud si nebudete vědět rady, pusťe si krátké video:

https://www.youtube.com/watch?v=qHVe24ZvGxs

• Úkol č. 27 (11. května 2021)

úkol č. 27

úkol č. 27

Tentokráte něco na odlehčení ... jedna křížovka s vtipem ...

 

 

Úkol č. 28 (18. května 2024)

V úterý 25. května ve 13:30 se po dlouhé době sejdeme ve škole na náměstí a budeme mít konečně normální vyučovací hodinu. A potom se společně uvidíme opět každé úterý od 13:30-14:15. Budeme především hodně opakovat, nic moc nového probírat nebudeme.

Zopakujte si prosím tedy probranou látku.

 

A jestli chcete, podívejte se na koncert našeho bývalého žáka Adama Závodského, nyní posluchače Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

odkaz: https://youtu.be/h7XSgtNrm74

 

=============================================================

 

   *** P O D Z I M    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (úterý 6. října 2020)

úkol č. 1

úkol č. 1

Do svého notového sešitu napište 1 řádek not "e" (tedy na 1. linku) - a to střídavě notu půlovou (s prázdnou hlavičkou) a čtvrťovou (s plnou hlavičkou). Máte-li doma skener, můžete ofotit a poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

• Úkol č. 2 (pátek 9. října 2020)

poznej hudební nástroje

poznej hudební nástroje

Zkus přiřadit název hudební nástroje ke správnému vyobrazení.

 

• Úkol č. 3 (úterý 13. října 2020)

úkol č. 3 - zápis noty `c`

úkol č. 3 - zápis noty 'c'

Dnes nás čeká těžší úkol - naučit se psát notu "c".

Tady je postup: Pod notovou osnovou najdeme slabé čáry - a právě na tu nejbližší k notové osnově budeme malovat. Nejprve tužkou v jednom okénku obtáhneme tuto slabou čáru (uděláme krátkou linku) a na ní pak namalujeme notu. Pak jedno okénko přeskočíme a postup opakujeme, až napíšeme takhle celý řádek.

Úkol můžete oskenovat poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 4 (pátek 16. října 2020)

úkol č. 4 - křížovka

úkol č. 4 - křížovka

Vyluštěním křížovky získáte název hudebního nástroje. Dnes nemusíte nic skenovat, stačí jeho název jednoduše poslat na mail školy zusbreznice@volny.cz.

 

• Úkol č. 5 (úterý 20. října 2020)

úkol č. 5 - nota `f`, pojmenování not

úkol č. 5 - nota 'f', pojmenování not

Dnes se naučíme něco nového - a to notu 'f'. Všimněte si, kde leží (na obrázku) - leží v první mezeře. Umíme tak už 4 noty (c-d-e-f).

Vašim úkolem je pak pojmenovat všechny zapsané noty, několik prvních už jméno má a vy budete už jen hezky pokračovat až do konce řádku.

 

• Úkol č. 6 (pátek 23. října 2020)

úkol č. 6 - houslový klíč

úkol č. 6 - houslový klíč

Na prázdniny se pokusíme naučit malovat "houslový klíč". Houslový klíč malujeme vždy na začátek každé notové osnovy a odemyká nám právě tuto notovou osnovu - noty pak můžeme pojmenovat.

Na malování je to hrozný klikyhák. Namaloval jsem správný postup a ještě si ho tady popíšeme:

- začneme na 2. lince - uděláme na ní malinkou tečku (puntík)

- z tečky vychází čára nahoru a hned jí točíme doprava tak, aby se dotkla 3. linky

- dále točíme směrem dolů a dotkne se 1. linky a zase točíme směrem nahoru (obkroužili jsme tečku a vznikl nám krásný "šnek")

- vyjedeme nad notovou osnovu a uděláme kličku (jako u psacího písmene "l")

- teď se vracíme dolů a propíchneme "šneka"

- pod notovou osnovou uděláme malou "mističku" (směrem doleva)

 

• Úkol č. 7 (úterý 3. listopadu 2020)

Protože do dnešního dne jsem obdržel pouze jedno vypracované cvičení zadaného posledního úkolou č. 6, zůstává tento úkol pro všechny beze změny - tedy pokusit se napsat 1 řádeček houslových klíčů podle návodu.

 

• Úkol č. 8 (pátek 6. listopadu 2020)

rytmické cvičení

rytmické cvičení

Tentokráte si zopakujeme rymus. Naučili jsme se zatím 2 noty - notu půlovou (trvá na 2 rázy) a notu čtvťovou (ta trvá na 1 ráz). Máme předepsané cvičení, kde takt je stanoven na 4 rázy. Úkolem je doplnit na konec taktu (do notové osnovy nad červenou čáru) jednu notu tak, aby takty byly rytmicky správně. První takt jsem pro vás vypracoval jako příklad, na vás čekají zbývající 4 takty.

 

• Úkol č. 9 (úterý 10. listopadu 2020)

 

1. Milanovi se taky ta raketa líbila.

2. Po celou dobu bengálské noci na nebi létaly ohňostroje.

3. Chléb a salám zapíjím vždy mlékem.

4. Bulhar fandil domácímu závodníkovi.

5. Pijte hovězí vývar Hany Houkalové.

6. Správnou cestu Prahou sledujeme podle plánu.

7. Strašně se lekla víru v řece.

8. Z mokrých otrub kapala voda.

 

Máme zde několik vět a v každé z nich ukryt jeden hudební nástroj. Dokážete je všechny najít? Úlohu nemusíte tisknout, řešení pošlete jednoduše na mail školy.

 

• Úkol č. 10 (pátek 13. listopadu 2020)

úkol č. 10 - nota `g`, zápis not

úkol č. 10 - nota 'g', zápis not

Dnes si něco povíme o nové notě "g". Všimněte si, kde leží ... leží na druhé lince. Vaším dnešním úkolem je dopsat správné noty do notové osnovy.

 

• Úkol č. 11 (pátek 20. listopadu 2020)

úkol č. 11 - opisování písně

úkol č. 11 - opisování písně

Dneska budeme procvičovat psaní not. Napsal jsem vám píseň "Sedí liška pod dubem" a vaším úkolem je tuto píseň přepsat do svého notového sešitu. Pokud se píseň nevejde na jeden řádek (jako mně), pokračujte da dalším. Nezapomeňte, že na začátku každé notové osnovy musí být houslový klíč. Takt (v tomto případě "4") se píše jen na začátek skladby (na první řádek).

 

• Úkol č. 12 (úterý 24. listopadu 2020)

úkol č. 12 - repetice

úkol č. 12 - repetice

V hudbě se velmi často setkáváme s tím, že celá skladba (píseň) nebo její část se opakuje (hraje se ještě jednou). Abychom se vyhnuli opětovnému psaní, používáme značky na opakování, kterým říkáme "repetice". Repetice má tlustou a tenkou taktovou čáru a u slabé čáry ještě máme dvě tečky (ve 3. a 2. mezeře). Část sevřená dvěma tečkami se hraje ještě jednou. Pokud se opakuje před repeticí i po ní, mívá repetice 2 silné čáry (bez slabých čar) s dvěma tečkami po obou stranách.

Vaším úkolem ja každé předepsané znaménko pro repetici 4x napsat do notového sešitu (celkem tedy napíšete 12 znamének). Nezapomeňte, že se taktové čáry malují od shora dolů (tedy od 5. do 1. linky).

 

• Úkol č. 13 (pátek 27. listopadu 2020)

úkol č. 13 - poznej písničku

úkol č. 13 - poznej písničku

Máme tady čtyři obrázky - vlastně jsou to namalované písničky. Poznáte podle obrázku, o jakou písničku se jedná? Stačí, když správně uhádnete alespoň 3 písně. Jejich názvy mi napište. A alespoň dvě písničky si potom doma zazpívejte s rodiči (tatínek raději nepovinně).

• Úkol č. 14 (úterý 1. prosince 2020)

úkol č. 14 - rytmus písničky

úkol č. 14 - rytmus písničky

Každá písnička má svůj rytmus. Některá nota je delší, jiná kratší. Podívejte na na píseň "Kočka leze dolů" - rychlé noty jsou napsány pomocí teček, delší noty pomocí čárek. Na dolejším obrázku máme názvy tří písní a k nim náleží tří jejich rytmické začátky. Dokážete je správně pospojit? Potom si vyberte jednu píseň z těch zde tří uvedených a napište jí celou v rytmickém provedení pomocí teček a čárek.

• Úkol č. 15 (pátek 4. prosince 2020)

úkol č. 15 - nota `a`

úkol č. 15 - nota 'a'

A po nějaké době máme tady novou notu - "a". Jak určitě vidíte, leží ve druhé mezeře. Zapamatujte si jí. Vaším úkolem je pojmenovat několik not, ve druhé části naopak dopíšete správné noty.

Nezapomeňte, že příští týden se s Vámi po dlouhé době uvidím ve škole, s jednou partou v úterý 8. prosince, s druhou partou v pátek 11. prosince.

 

-----------------------------------------------------

 

   *** J A R O    2 0 2 0 ***

 

• Úkol č. 1 (25. března 2020)

úkol 1

úkol 1

totéž ve vyšším rozlišení (523.32 kB)

Na uvedením obrázku je několik úkolů. Máte-li doma prosím technické vybavení - můžete vytisknout, děti vypracují, poté oskenovat a poslat zpět na mail školy zusbreznice@volny.cz ke kontrole.

 

 

 

• Úkol č. 2 (1. dubna 2020)

úkol 2

úkol 2

Tentokráte jsem připravil úlohu, kterou není nutno tisknout a skenovat. Jsou zde tři sloupečky - k notě nebo pomlce v prvním sloupečku (jsou označeny číslicemi) připojíme správný název noty nebo pomlky z druhého sloupečku (tady jsou označeny velkými písmeny) a propojíme s jejich správnou délku trvání ve třetím sloupečku (označena malými písmeny). Správné odpovědi zasílejte opět na mail školy, ve tvaru 1Ca, ...

 

 

• Úkol č. 3 (8. dubna 2020)

úkol 3

úkol 3

tentýž obrázek ve vyšším rozlišení (411.41 kB)

Máme tady nový úkol. Na společných hodinách jsme ho nijak neprocvičovali, ale o všech hudebních nástrojích jsme mluvili a všechny zde vyobrazené (a nejenom ty, ale i další - méně známé či méně obvyklé) vyučujeme na naší škole. Pokuste se k názvu hudebního nástroje (označeny pořadovými čísly) přiřadit správný obrázek (označeny písmeny). Opět není nutno obrázek kopírovat a tisknout, správné řešení je možno poslat mailem v jednoduché podobě "XY" (kde "X" je číslo - tedy pojmenování hudebního nástroje a "Y" je příslušný obrázek; celkem tedy bude 13 odpovědí.

 

 

• Úkol č. 4 (16. dubna 2020)

úkol 4

úkol 4

totéž ve vyšším rozlišení (516.31 kB)

Tentokráte se bohužel bez notového papíru neobejdeme. Máme zde 3 úkoly: první částí je doplnit nožičky s praporkama (pozor na správnou orientaci nožiček a praporků); v druhé části je potřeba správně sestavit 4 takty ve 3/4 rytmu (píšeme na 1. linku) - přičemž žádný by se neměl opakovat (můžete používat noty i pomlky); třetím úkolem je opsat zápis několika taktů - tentokráte je značně složitější, jsou zde zaznamenány vícezvuky i 2 samostatné hlasy (všimněte si, že někde je porušeno "pravidlo orientace nožek" - není to ale chyba!) - opište to opravdu přesně tak, jak vidíte.

 

 

• Úkol č. 5 (22. dubna 2020)

úkol 5

úkol 5

Když dobře odpovíte na otázky, vyluštíte křížovku - a jejím přečtením od shora dolů (písmena v závorce) získáte dvě slova. Řešení křížovky (stačí jenom, co odpověděl trumpetista dirigentovi) pak stačí zaslat mailem na adresu školy.

 

 

• Úkol č. 7 (6. května 2020)

1. S velikou něhou sledovala svého prvorozeného syna.

2. Řekni Pavlovi o labutích, půjdeme se na ně podívat.

3. O první místo bojovali Kuba s Adamem.

4. Holky, ta Radka umí ale pěkně zpívat.

5. Ošetřovatel připravil z vody a otrub kaši pro koně.

6. Pepík, Honza a Jakub u Benešových hráli domino.

7. První květnovou středu Dyje zaplavila fotbalové hřiště.

8. Snad z toho bojácného psa vyroste dobrý domácí hlídač.

9. Chlapi, kola nechte doma, dnes nás čeká pěší túra!

10. Vzpomínám na krásné modré oči Nely.

11. Z vonné zahrady přinesl své milé červené růže.

12. Johanka se nezřekla víry své.

 

Máme zde 12 vět a každá z nich skrývá jeden hudební nástroj. Dokážete je všechny najít? Úloha je opět bez nutnosti tisku na papír (to bude až příště), řešení pošlete jednoduše na mail školy.

 

 

• Úkol č. 8 (14. května 2020)

úkol 8

úkol 8

totéž ve vyšším rozlišení (536.94 kB)

A jak už jsem avizoval minule, čeká nás klasický úkol - především čtení a zápis not. Příště se zaměříme na rytmus.

Dovoluji si upozornit, že od pátku 29. května bude zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy od 13:30 do 14:15.

 

 

• Úkol č. 9 (21. května 2020)

úkol 9

úkol 9

totéž ve vyšším rozlišení (524.45 kB)

Tentokráte nás čekají rytmická cvičení. Ve druhé části zadání opakujeme notu s tečkou, kterou jsme na hodině nestačili dostatečně procvičit, proto je uvedeno vysvětlení.

Dovoluji si připomenout, že od příštího pátku 29. května 2020 bude znovu zahájena výuka hromadné PHV. Hodina bude tak, jak bývala - tedy každý pátek od 13:30 do 14:15.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Pro klavírní skupinku...

klaviatura

klaviatura

totéž ve vyšším rozlišení (328.64 kB)

Tento obrázek je určen pro klavírní skupinku a slouží k procvičování orientace na klávesnici. Orientaci možno procvičovat na spodním klávesnici obrázku, horní klávesnice (s popisy kláves) slouží ke kontrole.

8.4.2024

Koncert flétnového souboru a Festival sborů

V úterý 14. května od 18:00 hodin se uskuteční v hudebním sále březnického zámku tradiční koncert Flétnového souboru Capella flauta, pod uměleckým vedením pana uč. Tomáše Bláhy. Ještě před tím - v...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít