Klavír

 

Klavír je klávesovým strunným nástrojem, jemuž se zkráceně říká též piano.

 

Klavír zůstává oblíbeným nástrojem od pozoruhodného návratu italského výrobce cembal Bartolomea Cristoforiho v devadesátých letech 17. století, v době přechodu k velkovýrobě v období průmyslové revoluce až do dnešních dní. Není to tak dávno, kdy bylo možné piano najít téměř v každé domácnosti. Jeho široké uplatnění jako nástroje doprovodného, sólového či vedoucího orchestr, pomůcky skladatele nebo prostě jako krásného kusu nábytku jej staví do nepřekonatelného postavení mezi ostatními nástroji.

 

                                                       ***

 

Mechanika klavíru se skládá z klaviatury (čítající zpravidla 88 kláves), ze strun, z kladívek, dusítek a dvou nebo tří pedálů. Při úhozu do klávesy se vymrští kladívko, které uhodí do jedné struny (v hluboké poloze), nebo do sboru dvou (nižší poloha) či tří strun (od střední do nejvyšší polohy). Pancéřový rám, k němuž jsou struny připevněny pomocí kolíků, musí být velice masivní a odolný - neboť výsledná síla na něj napjatých strun činí 16 - 22 tun.

Tónový rozsah je A2 - c5.

Jako jediný z běžných nástrojů (výjimaje varhany, v malé míře pak kytaru a housle) je klavír harmonickým nástrojem (tedy umožňuje polyfonní - vícehlasou hru), ostatní nástroje jsou vesměs melodické (lze zahrát pouze jednohlasou melodii). Na všech konzervatořích se proto klavír vyučuje jako obligátní (povinný) předmět - pro všechny studenty (houslisty, dechaře, kytaristy ..., ale i zpěváky). Přihlédneme-li k technickým a výrazovým prostředkům, činí klavír jedním z nejnáročnějších hudebních nástrojů. Dokladem toho může být, že třeba na Moskevské konzervatoři, která je asi nejlepší hudební vysokou školou na světě, trvá studium výuky klavíru (a ještě pak houslí) celých 10 let, u všech ostatních nástrojů pak "pouhých" 5 let.

 

Rozeznáváme - podle tvaru ozvučné skříně - dva základní typy klavírů: křídlo, které má plnější zvuk a používá se zpravidla v koncertních sálech (samozřejmě je i dražší) a pianino, které je vhodné do domácností, pro výuku začátečníků a mírně pokročilých.

 

V České republice nejznámějšími značky klavírů jsou:

z českých - Petrof, Bohemia, Fibich, Förster, Weinbach, Scholze, Rösler

ze světových - Steinway, Bechstein, Yamaha, Bösendorfer, Breitkopf & Härtel, Ehrbar, Erard, Schimmel atd.

 

Světovou jedničkou trhu v oblasti klavírů je v současnosti italský výrobce Fazioli.

 

 

křídlo zn. "Petrof P 237 Monsoon"

křídlo zn. "Petrof P 237 Monsoon"

 

pianino zn. "Petrof P 118 P1"

pianino zn. "Petrof P 118 P1"

 

              ________________________________________________________

 

K nejvýznamnějším klavíristům 20. stol. patří:

z českých - Ivan Moravec, Josef Hála, František Maxián ml., Ivan Klánský, Jitka Čechová, Boris Krajný, Igor Ardašev, Daniel Wiesner, Aleš Bílek, Jan Novotný, Radoslav Kvapil, Mirka Pokorná; z nežijících František Maxián st., Věra Řepková, František Rauch, Alfréd Holeček, Josef Páleníček, Jan Panenka, Valentina Kameníková, Jan Heřman, Jindřich Káan z Albestů aj.

ze světových - Alfred Brendel, Vladimir Aškenazi, Konstantin Ščerbakov, Murray Perahia, Daniel Barenboim, Viktoria Postnikovová, Marta Argerich / Svjatoslav Richter, Sergej Rachmaninov, Arturo Benedetti-Michelangeli, Glenn Gould, Emil Gilels, Claudio Arrau, Julius Katchen, Walter Gieseking, Vladimír Horowitz, Artur Rubinstein a mnozí další

 

Světovou jedničkou současnosti je patrně kanadský klavírista Marc-André Hamelin.

Největším klavíristou všech dob byl bezesporu maďarský skladatel a fenomenální klavírista Ferenc Liszt.

 

Ferenc Liszt u klavíru

Ferenc Liszt u klavíru

 

Démonické hře Ference Liszta naslouchají jeho přátelé - (zleva) Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová, Niccolo Paganini, Gioacchino Rossini, u mistrových nohou leží komtesa Marie d`Agoult; na klavíru je busta Ludwiga van Beethovena

Démonické hře Ference Liszta naslouchají jeho přátelé - (zleva) Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová, Niccolo Paganini, Gioacchino Rossini, u mistrových nohou leží komtesa Marie d'Agoult; na klavíru je busta Ludwiga van Beethovena

 

              ________________________________________________________

 

Klavírní literatura je velice široká, je snad vůbec nejobsáhlejší ze všech hudebních nástrojů. Kromě možnosti sólové hry a klavírních koncertů za doprovodu orchestru, nachází klavír - ve většině případů - uplatnění jako doprovodný nástroj ostatních hudebních nástrojů, v komorní tvorbě, při korepeticích (zkouškách) v divadlech apod. Prakticky všichni významní skladatelé větší či menší část své tvorby věnovali tomuto nástroji.

Zde je uveden stručný souhrn základní klavírní literatury a to sólové a koncertantní tvorby (pozn.: vesměs - až na výjimky - nejsou uvedeny opusy a tóniny skladeb):

 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Dobře temperovaný klavír (tzv. "Starý zákon klavírní hry") [2 díly, v každém 24 Preludií a fug ve všech tóninách] / Francouzské suity [6] / Anglické suity [6] / Německé suity (= Partity) [6] / Toccaty [7] / Dvouhlasé invence a Tříhlasé sinfonie [30: 15+15] / Malá preludia a fugety / Chromatická fantazie a fuga / Italský koncert / Goldbergovy variace / Capriccio B-dur "Na odjezd svého velmi milovaného bratra" / Hudební obětina / Umění fugy / Sonáty [5] / Dueta [4] / Fantazie [4] / Knížka skladeb pro Annu Magdalénu Bachovou [20] / Koncerty pro klavír a orchestr [7 koncertů pro 1 klavír, 3 pro 2 klavíry, 2 pro 3 klavíry, 1 pro čtyři klavíry] / Koncerty podle skladeb jiných autorů [16] / aj.

 

Domenico Scarlatti (1685-1757):

Sonáty [555] / drobné sklady / aj.

 

Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Suity [27] / Velké fugy [6] / Sonáty [2] / drobné skladby / aj.

 

Joseph Haydn (1732-1809):

Sonáty pro klavír [52] / Variace f-moll / Koncerty pro klavír a orchestr [11] / skladby pro čtyřruční klavír [2] / aj.

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):

Koncerty pro klavír a orchestr [27; z toho 25 pro 1 klavír, 1 pro 2 klavíry, 1 pro 3 klavíry] / Ronda pro klavír a orchestr [2]; pro sólový klavír pak Sonáty [19] / Variace [17] / Fantazie [3] / Ronda [3] / drobné skladby; pro čtyřruční klavír Sonáty [4] / Fantazie [2]; aj.

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827):

Sonáty pro klavír (např. "Sonáta měsíčního svitu", "Patetická", "Se smutečním pochodem", "Apassionata", "Pro kladívkový klavír", "Valdštejnská", "Lovecká", "Les Adieux" - tzv. "Nový zákon klavírní hry") [32] / Koncerty pro klavír a orchestr [5+3 nezařazené] / Fantazie pro klavír, sbor a orchestr / Variace pro klavír [21] / Sonatiny [6] / Ronda [3] / Bagately (Klavírní bagatela a-moll "Pro Elišku") / Andante favori / řada drobných skladeb (jako Valčíky / Menuety / Tance /...); pro čtyřruční klavír Sonáta [1] / Velké pochody [3] / Variace [2]; aj.

 

Carl Maria von Weber (1786-1826):

Koncerty pro klavír a orchestr [2] / Koncertní kus pro klavír a orchestr / Sonáty [4] / Variace [8] / Brilantní rondo / Brilantní polonéza / Momento capriccioso / Vyzvání k tanci / Originální skladby pro čtyřruční klavír [20] / aj.

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847):

Koncerty pro klavír a orchestr [2] / Jednověté skladby pro klavír a orchestr [3] / Sonáty [3] / Charakteristické sklady [7] / Písně beze slov [51] / Dětské kusy (Vánoční skladby) [6] / Capriccia [3] / Fantazie a capriccia [3] / Preludia a fugy [6] / Variace [3] / Etudy [4] Rondo capriccioso / Fantazie / Andante a rondo capriccioso / Scherzo a capriccioso / skladby pro čtyřruční klavír [2] / jiné skladby delšího či kratšího rozsahu

 

Franz Schubert (1797-1828):

Sonáty [12] / Fantazie - Sonáta G-dur / Impromptus [2 sešity po 4] / Moments musicaux [6] / Fantazie C-dur "Poutník / Klavírní kusy [3] / Scherza [2] / Allegretto c-moll / množství drobných skladeb (Valčíky / Sentimentální valčíky / Noblesní valčíky / Zlaté valčíky / Poslední valčíky / Skotské tance / Německé tance / Ländlery / Vídeňské ländlery /...); pro čtyřruční klavír - Polonézy [10] / Variace [4] / Hrdinské pochody [6] / Vojenské pochody [3] / Smuteční pochod / Rondo / celá řada skladeb, především drobného rozshahu; aj.

 

Fryderyk Chopin (1810-1849):

Sonáty (např. "Se smutečním pochodem") [3] / Balady [4] / Impromptus [4] / Scherza [4] / Ronda [4] / Etudy [27] / Nokturna [22] / Polonézy [16] / Mazurky [58] / Valčíky [19] / Variace [4] / Fantazie f-moll / Ukolébavka / Barkarola / Tarantela / Bolero / Koncertantní allegro / Skotské tance / Contredanse / Cantabile / Largo / Andantino / Fuga / Bourrée [2] / Lístek do památníku / Smuteční pochod / Markýzský galop / populární "Psí valčík" / Rondo pro čtyřruční klavír / Variace na irskou lidovou píseň pro čtyřruční klavír; koncertní skladby pro klavír s průvodem orchestru - Koncerty pro klavír a orchestr [2] / Krakoviak / Andante spinato a velká brilantní polonéza / Variace na Mozartovu árii z Dona Giovanniho / Velká fantazie na polské národní tance; aj.

 

Robert Schumann (1810-1856):

Koncert pro klavír a orchestr / Koncertní kusy pro klavír a orchestr [2] / Sonáty [3] / Karneval [20] / Vídeňské masopustní veselí [5] / Novelety [8] / Variace "Abegg" / Fantastické kusy [8] / Kreisleriana [8] / Humoreska / Symfonické etudy ve formě variací / Studie podle Paganiniho caprices [6] / Koncertní etudy podle Paganiniho caprices / Fantazie / Motýli [12] / Tokáta / Pochody [4] / Klavírní skladby ve fugetové formě [7] / Allegro / Intermezza [6] / Impromptus na téma Kláry Wieckové [16] / Arabeska / Květiny / Lesní scény [9] / Romance [3] / Tance Davidových spojenců [18] / Klavírní kusy [4] / Fugy [4] / Album pro mládež [43] / Dětské scény [13] / Klavírní sonáty pro mládež [3] / Lístky do památníku [20] / Pestré listy [14] / Noční scény podle způsobu Callotova / Fantazijní kusy [3] / Jitřní zpěvy [5] / Scherzo / Presto / Kánon / Skici pro pedálový klavír [4] / Studie pro pedálový klavír [6] / Kukačka; pro čtyřruční klavír - Obrázky z východu [6] / Skladby pro malé i velké děti [12] / Plesové scény [9] / Dětský ples [6]; aj.

 

Ferenc Liszt (1811-1886):

Koncerty pro klavír a orchestr [2+1 posthumní] / Koncert pro klavír a smyčcový orchestr / Patetický koncert pro klavír a orchestr (též v úpravě pro 2 klavíry) / Tanec mrtvých pro klavír a orchestr / Fantazie na uherské lidové melodie pro klavír a orchestr / Velká fantazie "Poutník" pro klavír a orchestr / Velké koncertní sólo pro klavír a orchestr; Sonáta h-moll / Transcendentální etudy [12] / Etudy nejvyšší obtížnosti podle Paganiniho caprices [6] / Velké etudy podle Paganiniho caprices [6] / Koncertní etudy [3] / Koncertní studie [2] / Etudy v souběžných tóninách [12] / Uherské rapsódie [19] / Španělská rapsódie / Harmonie básnické a duchovní [10] / Léta putování (3 roky: 1. rok - Švýcarsko, 2. rok - Itálie, 3. rok - Různé) [26: 9+10+7] / Milostná nokturna [3] / Mefistovy valčíky [4] / Zapomenuté valčíky [4] / Balady [2] / Legendy [2] / Polonézy [2] / Útěchy [6] / Impromptus [2] / Elegie [2] / Fantazie a fuga na téma jméno "Bach" / Velký chromatický galop / Vánoční stromeček [12] / Křížová cesta [14] / Album cestovatele [12] / Uherské cikánské písně a rapsódie [22] / Velká koncertní fantazie na španělské národní písně / Romanesca; velké množství transkripcí skladeb (např. L. v. Beethoven - 9 Symfonií v úpravě pro sólový klavír / H. Berlioz - Fantastická symfonie) a parafrází (na témata skladeb a písní Fr. Schuberta, R. Schumanna, J. S. Bacha, Fr. Chopina, L. v. Beethovena, W. A. Mozarta, C. M. v. Webera, F. Davida, R. Wagnera a dalších); pro čtyřruční klavír - Uherské rapsódie (úprava) [6] / Symfonické básně (úprava) [12]; aj.

 

Johannes Brahms (1833-1897):

Koncerty pro klavír a orchestr [2]; Sonáty [3] / Balady [4] / Klavírní kusy (čtyři sešity) [18: 4+4+6+4] / Rapsódie [2] / Fantazie [7] / Intermezza [3] / Valčíky [16] / Uherské tance [10] / Variace na Paganiniho téma (2 řady) / Variace na téma R. Schumanna / Variace na téma G. Fr. Händela / Variace na vlastní téma / Variace na uherskou píseň / Studie [5] / Klavírní cvičení [51] / Gavoty [3] / Ländlery [4] / Kánony [2] / Sarabandy [2] / Kadence ke klavírním koncertům jiných autorů [6]; pro čtyřruční klavír - Uherské tance [21] / Valčíky [16] / Sonáta / Variace na téma R. Schumanna / Variace na téma J. Haydna / Písně lásky [18] / Nové písně lásky [15]; aj

 

Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893):

Koncerty pro klavír a orchestr [3] / Koncertní fantazie pro klavír a orchestr / Andante a finale pro klavír a orchestr; Klavírní sonáty [2] / Dvanáct ročních období [12] / Šest klavírních skladeb / Šest klavírních skladeb na jedno téma / Dvanáct klavírních skladeb / Osmnáct klavírních skladeb / Tři klavírní skladby / Dvě klavírní skladby / Vzpomínka na Hapsal [3] / Ruské scherzo / Valčík / Valčík - scherzo / Valse caprice / Capriccio / Impromptu - caprice / Romance / Album pro mládež [24] / Dumka / Téma s variacemi; pro čtyřruční klavír - Ruské národní písně [50]

 

Alexandr Nikolajevič Skrjabin (1872-1915):

Koncert pro klavír a orchestr / Prométheus - báseň ohně pro barevný klavír, sbor a orchestr / Sonáty [10] / Sonáta - fantazie / Preludia [90] / Etudy [26] / Básně [20] / Impromptus [9] / Mazurky [23] / Valčíky [5] / Allegro apassionato / Nokturna [4] / Koncertantní allegro / Polonéza / Fantazie / Scherzo / Snění / Lístky do památníku [4] / Hádanka / Ironie / Dvě skladby / Dva tance / Variace na téma Jegorovové / Kánon / Presto / Fuga / Odstíny / aj.

 

Sergej Rachmaninov (1878-1943):

Koncerty pro klavír a orchestr [4], Rapsódie na Paganiniho téma pro klavír a orchestr; Sonáty [2] / Preludia [25] / Etudy - obrazy [17] / Fantazijní skladby [5] / Nokturna [3] / Variace na Corelliho téma / Variace na Chopinovo téma / Moment musical [6] / Čtyři kusy / Salónní skladby [7] / Kánon / Fugeta / Píseň beze slov / Orientální náčrtek / Lístek do památníku / Vokalíza (transkripce) / Let čmeláka (transkripce) / Lásky žal (transkripce) / Lásky radost (transkripce); Suita pro dva klavíry [2] / Symfonické tance pro dva klavíry [3] / Ruská rapsódie pro 2 klavíry; aj.

 

Sergej Prokofjev (1891-1953):

Koncerty pro klavír a orchestr ( (z toho jeden pro samotnou levou ruku) [5] / Sonáty [9] / Prchavé vidiny [20] / Toccata / Sonatiny [2] / Sarkasmy [5] / Písně beze slov [5] / Hudba pro děti [12] / Pensées (Prchavosti) [3] / Etudy [4] / Klavírní kusy (v několika řadách) [34: 4+4+10+4+6+3+3] / Pohádky staré babičky [4] / Transkripce pro klavír [6] / Písně z oper a baletů v úpravě pro klavír / aj;

 

Claude Debussy (1862-1918):

Preludia (2 řady) [24: 12+12] / Obrazy (2 řady) [6:3+3] / Etudy [12] / Arabesky [2] / Masky / Rytiny [3] / Zapomenuté obrazy [3] / Snění / Ostrov radosti / Dětský koutek [6] / Cikánský tanec / Tanec - tarantela / Bergamská suita (populární "Svit luny") [4] / Nokturno / Balada / Mazurka / Pro klavír [3] / Skříňka s hračkami [3] / Valčík víc než pomalý / Antické epigrafy [6] / Pocta Haydnovi / Elegie / Černoušek / Hrdinská ukolébavka / Romantický valčík / Fantazie pro klavír a orchestr; pro čtyřruční klavír - Malá suita [4] / Divertissement / Pochod na populární melodie; pro dva klavíry - Na bílých a černých [3] / Lindaraja - charakteristický španělský kus / Tanec obřadný a tanec světský; aj.

 

Maurice Ravel (1875-1937):

Koncerty pro klavír a orchestr (z toho jeden pro samotnou levou ruku) [2] / Kašpar noci [3] / Valčíky vznešené a tesklivé [8] / Vodotrysky / Zrcadla [5] / Couperinův náhrobek - suita [6] / Pavana za mrtvou infantku / Sonatina / Starodávný menuet / Preludium / menuet na jméno Haydnovo / La Valse (choreografická báseň) / Groteskní serenáda / A la ... [2] / Moje matka husa pro čtyřruční klavír

 

George Gershwin (1898-1937):

Koncert pro klavír a orchestr / Rapsódie v modrém pro klavír a orchestr / Rapsódie č. 2 pro klavír a orchestr / Jazzová preludia pro klavír [8]

 

Bedřich Smetana (1824-1884):

České tance (2 řady: I. - Polky / II. - Na lidové nápěvy) [14: 4+10] / První polky (Louisina polka, Jiřinková polka, Ze studentského života, Vzpomínka na Plzeň, polka Es-dur) [5] / Polky z let padesátých [4] / Tři salónní polky / Tři poetické polky / Vzpomínka na Čechy ve formě polek [4] / Polky charakteristické (Vidění na plese, Bettina polka, Venkovanka) [3] / Zlomky, náčrtky a prvá znění polek [11] / Sny [6] / Šest charakteristických skladeb / Macbeth a čarodějnice / Etudy (Koncertní etuda "Na břehu mořském - vzpomínka na Švédsko") [4] / Impromptus [3] / Duo beze slov / Mazurkové capriccio / Romance / Allegro capriccioso / Zvědavý (transkripce) / Koncertní fantazie na české národní písně / Bagately a impromptus [8] / Svatební scény [3] / Lesní city a dojmy - nokturno / Charakteristická skladba Ces-dur / Cid a Ximena / Balada / Poklad melodií I [3] / Poklad melodií II [5] / Valčíky [5] / Pochody revolučního roku 1848 [2] / Skladba a-moll / Skladba As-dur / Črty (2 řady) [8: 4+4] / Sonáta / Sonátové věty [4] / Kadrily (Čtverylky) [2] / Lístky do památníku (2 cykly) [9: 6+3] / Skladby psané do památníků [6] / Skladby příležitostně uplatněné (Prchavá myšlenka) [5] / První verze skladeb do cyklů zařazených [4] / Skladby z pozůstalosti [6] / Náčrtky a fragmenty z roku 1844 [4] / Náčrtky a fragmenty z doby kompozice cyklu Lístky do památníku [6] / Kadence ke klavírním koncertům jiných autorů [4] / Caprice g-moll / Charakteristické variace na téma české lidové písně / Ronda [4] / Formální variace / Galopy [2] / Počáteční studijní práce [6] / Skladby v písňové formě [3] / Pochody [5] / Fugy [12] / Kánony [2] / Smuteční pochod / Úloha / Tvoření fugového tématu / Expozice a první provedení čtyřhlasých fug / Skladba v sonátové formě / Rytmická cvičení [8] / Zápisník motivů: Idey, motivy, zápisky atd. [156] / Vzpomínka na Výmar (ztraceno); pro čtyřruční klavír - Má vlast (úprava) / Ouvertury [2]; Kánon podle R. Schumanna pro 2 klavíry / Písně beze slov F. Mendelsoohna-Bartholdyho pro 2 klavíry / Sonáta o jedné větě pro 2 klavíry na 8 rukou / Rondo pro mládež pro 2 klavíry na 8 rukou / Rondino pro 4 klavíry / III. věta z Triumfální symfonie pro 4 klavíry na 16 rukou (úprava) / Předehra z opery Tanhäuser R. Wagnera pro 4 klavíry na 16 rukou (úprava) / Pochod L. v. Beethovena v úpravě pro 4 klavíry na 16 rukou / Richard III. pro 4 klavíry na 16 rukou (úprava); aj.

 

Antonín Dvořák (1841-1904):

Koncert pro klavír a orchestr; Poetické nálady [13] / Humoresky [9] / Suita / Furianty [2] / Siluety (2 sešity) [12: 6+6] / Valčíky (2 řady) [8: 4+4] / Tance [4] / Dumka / Téma s variacemi / Eklogy [4] / Klavírní skladby [6] / Mazurky [6] / Lístky do památníku [7] / Impromptu / Dumka a furiant / Dvě perličky / Ukolébavka / Capriccio; pro čtyřruční klavír - Slovanské tance (2 řady) [16: 8+8] / Ze Šumavy [6] / Legendy [10]

 

Zdeněk Fibich (1850-1900):

Nálady, dojmy a upomínky - milostný deník [vydáno 376 skladbiček; skutečný počet kolem 600 včetně náčrtků] / Malířské studie [5] / Poem (úprava) / Z hor - suita / Dvě scherza / Mazurek / Jaro / Lístky do památníku [5] / Téma s variacemi / Valčík / Rondina [2]; pro čtyřruční klavír - Maličkosti - Sonáta / Bagately (2 série) [8: 4+4] / Zlatý věk [12] / Ciacona a impromptu / 2 čtyřruční kousky; aj.

 

Leoš Janáček (1854-1928):

Klavírní sonáta "Z ulice dne 1. října 1905" / Po zarostlém chodníčku (2 řady) [15: 10+5] / Zdenčiny variace / V mlhách [4] / Vzpomínka / Capriccio pro klavír "levou rukou" a soubor dechových nástrojů / Koncertino pro klavír a komorní soubor / aj.

 

Vítězslav Novák (1870-1949):

Koncert pro klavír a orchestr / Pan - klavírní báseň v tónech [5] / Sonáta Eroica / Sonatiny [6] / Balada / Variace na Schumannovo téma / Bagately [4] / Vzpomínky [3] / Serenády [4] / Barkaroly [5] / Eklogy [4] / Za soumraku / Tři české tance / Můj máj / Písně zimních nocí [4] / Dva valašské tance / Melancholické písně o lásce / Erotikon - suita [5] / Mládí (2 sešity) [21: 12+9] / Slovácká suita (úprava) [5] / aj.

 

 

Bohuslav Martinů (1890-1959):

Koncerty pro klavír a orchestr [5] / Koncert pro dva klavíry a orchestr / Divertimento pro klavír levou rukou a komorní soubor; Sonáta / Etudy a polky (3 řady) [16: 6+5+5] / Loutky (3 sešity) [14: 5+5+4] / Film v miniatuře [6] / Scherzo / Motýli a rajky [3] / Tři české tance / Borová [7] / Skici [3] / Preludia [8] / Ritornely [6] / Taneční črty [5] / Okno do zahrady [4] / Fantazie a tokáta / Dumky [3] / Valčíky [5] / Balada / Ukolébavka / Pět klavírních skladeb k Velikonocím 1912 / Pozdrav Sokolstvu a sletu / Chanson / Nokturno / Mazurka / One Step for Piano / Burleska / Jaro / Jaro v zahradě [4] / Bajky [5] / Habanera / Adagio "Vzpomínky" / Improvizace / Bagatela / drobné klavírní skladby; Fantazie pro dva klavíry / Tři české tance pro dva klavíry / Impromptu pro dva klavíry; aj.   

9.7.2024

letní prázdniny

Přejeme všem prosluněněné letní prázdniny plné neopakovatelných zážitků. Po prázdninách se můžete - po 25 letech - těšit na novou paní ředitelku.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít