Zobcová flétna

 

Zobcová flétna je dechový nástroj, patří do kategorie dřevěných dechových nástrojů. Do této kategorie patří i zobcové flétny vyrobené z umělých hmot - řadí se sem pro své zvukové vlastnosti. Zobcová flétna pochází z lidové píšťaly a má obdobnou konstrukci. Hráč fouká do naústku, vzduch se v resonanční komoře dělí na dva proudy, z nichž jeden flétnu opouští štěrbinou a vibrující druhý prochází rovnou trubicí. Podobnou konstrukci mají píšťaly varhan. Otvory navrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty, u větších nástrojů pomocí klapek, čímž se reguluje výška tónu.

 

 

popis zobcové flétny

popis zobcové flétny

 

 

hlavice

hlavice

 

 

spodní díl zobcové flétny s vyznačením polohy prstů

spodní díl zobcové flétny s vyznačením polohy prstů

 

              ________________________________________________________

 

Zobcové flétny jsou laděny většinou na C nebo F. Skutečně kvalitní hra na zobcovou flétnu je stejně náročná, jako na jakýkoliv jiný hudební nástroj. Zobcová flétna má menší dynamické rozpětí než jiné hudební nástroje, hráč jej musí znát a počítat s tím, že pracuje s daleko jemnějšími dynamickými rozdíly. Z tohoto důvodu se zobcová flétna na čas ztratila z koncertní praxe a přestalo se pro ni psát (obvykle používaným nástrojem byla ještě v době baroka). V současné době nastává "renesance" tohoto nástroje, hra na zobcovou flétnu se učí na konzervatořích, probíhají výzkumy, jejichž závěry s sebou nesou významné důsledky pro techniku hry a výuku, píší se moderní skladby, určené pro zobcovou flétnu.

              ________________________________________________________

 

Zobcové flétny existují v celé široké rodině: od nejmenších (s nejvyšším tónem) až po obrovité (s nejhlubším tónem).

 

Druhy zobcových fléten a jejich rozsahy (tučně kurzívou vyznačeny nejobvyklejší, nejpoužívanější):  

  • gerklein flétna: c3 - g5[c5]
  • sopraninová flétna: f2 - c5[f4]
  • sopránová flétna: c2 - g4[c4] (nejběžnější typ; většinou první flétna, se kterou se začíná s výukou na ZUŠ)
  • altová flétna: f1 - c4[f3] (v průběhu studia se ze sopránové flétny časem obvykle přechází na altovou)
  • tenorová flétna: c1 - g3[c3]
  • basová flétna: f - c3[f2]
  • velký bas flétna: c - g2[c2]
  • kontrabasová flétna: F - c2[f1]
  • subkontrabasová flétna: C - g1[c1]
  • subsubkontrabasová flétna: F1 - c1[f]

 

 

zobcové flétny: sopraninová, sopránová, altová

zobcové flétny: sopraninová, sopránová, altová

 

 

basová flétna

basová flétna

 

 

subkontrabasová flétna

subkontrabasová flétna

8.4.2024

Koncert flétnového souboru a Festival sborů

V úterý 14. května od 18:00 hodin se uskuteční v hudebním sále březnického zámku tradiční koncert Flétnového souboru Capella flauta, pod uměleckým vedením pana uč. Tomáše Bláhy. Ještě před tím - v...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít