Varhany

 

Varhany "podle způsobu hry" jsou klávesovým nástrojem, ovšem podle dnes všeobecně používaného dělení "podle vzniku tónu" - patří do skupiny nástrojů dechových vícehlasých. Varhany mají za sebou dlouhou minulost. Existuje jich mnoho druhů v různých velikostech. Dnes se užívají především v kostelích, kde často dosahují obřích rozměrů. Varhany bývají někdy označované za "královský nástroj" a jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj, respektive jsou strojem užívaným v hudbě.

 

Varhany se skládají z následujících částí: klaviatury / mechanika / píšťaly.

Mechanika (dříve měchy obsluhované rukama nebo nohama, dnes vesměs řízena elektromotorem) stlačuje vzduch, hromadí jej v zásuvkové vzdušnici a pomocí kláves pak rozezní jednu nebo více píšťal. Pro varhany je dále charakteristické použití několika manuálů v řadách nad sebou (zpravidla 2-3, výjimečně i 5) a především pak klaviatura hraná nohama - pedál.

 

Samotných píšťal existuje mnoho druhů, přičemž každá má svou charakteristickou barvu. Kompletní řada píšťal stejného druhu se nazývá rejstřík. Varhany mají většinou více píšťal, které lze libovolně zapojovat a vypojovat pomocí rejstříkových táhel. Výška tónu rejstříku je dána délkou píšťaly ve stopách, přičemž standardem je 8'. Rejstřík označený 4' zní o oktávu výš, 2' o dvě oktávy výš, 16' a 32' rejstřík znějí o oktávu, respektivě o dvě oktávy níž než osmistopý rejstřík. Tónový rozsah pak může dosahovat 6 - 9 oktáv. Proto se říká, že varhany jsou hudebním nástrojem, který má největší tónový rozsah (nepočítáme-li elektronické zdroje zvuku).

 

 

Hrací stůl varhan (4 manuály), bazilika sv. Martina, Weingarten

Hrací stůl varhan (4 manuály), bazilika sv. Martina, Weingarten

 

varhany (celkový pohled) v největším hudebním sále světa v Domě hudby v Moskvě. Malé osvětlené okénko ve spodní části je místo pro hrací stroj (manuály, pedály) a varhaníka, velikost píšťal je ohromující

varhany (celkový pohled) v největším hudebním sále světa v Domě hudby v Moskvě. Malé osvětlené okénko ve spodní části je místo pro hrací stroj (manuály, pedály) a varhaníka, velikost píšťal je ohromující

 

              ________________________________________________________

 

Varhany se od 8. do 14. století užívaly k doprovodu náboženských obřadů (jako podpora smíšeného zpěvu), později se však začaly komponovat skladby přímo pro tento nástroj. Prvními kompozicemi byla preludia, variace na gregoriánský chorál a doprovod a transkripce vokálních skladeb.

 

Specifické varhanní skladby jako například ricercar, toccata, canzona a fuga vznikaly především v Itálii v 16. století. Jsou s nimi spojovány skladatelé Girolamo Frescobaldi, Andrea Gabrieli a další.

 

Rozkvět varhanní tvorby se datuje do 2. poloviny 17. století. Naprostým vrcholem varhanní hudby se staly skladby Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750).

 

V romantismu začíná zájem o tento druh hudby upadat. Kromě Felixe Mendelssohna - Bartholdyho a Ference Liszta tehdy nikdo hodnotnou varhanní hudbu neskládal. O oživení varhanní tvorby se postarali César Franck (1822-1890) a Max Reger (1873-1916).

 

Ve 20. století skládali zcela novou hudbu Paul Hindemith, Hugo Distler, Olivier Messiaen a další, z českých skladatelů se jeví zajímavou tvorba Petra Ebena.

 

 

Johann Sebastian Bach improvizuje na varhany

Johann Sebastian Bach improvizuje na varhany

19.2.2024

výuka PHV ve II. pololetí

Žáci dochází na hromadnou výuku pouze 1x týdně - vždy v úterý od 13:30 - 14:15. Na vybraný hudební nástroj (skupinku) dochází podle domluvy s příslušným učitelem.více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít