Účast žáků školy na schůzi SPCCH

 

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) oslovil na začátku tohoto školního roku naší školu se záměrem o navázání trvalé spolupráce při zajištění kulurních programů. Schůze SPCCH se zpravidla konají 2x ročně (na podzim a na jaře), v jejímž průběhu pak vystupují děti jednak z obou MŠ Březnice, ZŠ Březnice a rovněž tak žáci naší ZUŠ. Na podzim měli občané možnost vyslechnou skladby klasické, na jarním zasedání vyslechli v podání žáků dechového oddělní populární písně z 50. a 60. let minulého století, tedy skladby svého "mládí".

 

 

     Program ZUŠ Březnice ze schůze konané 13. dubna 2010:

- Jako první vystoupila Bára Eichlerová (trubka) s evergreenem Motýl - který pochází z pera protagonistů divadla Semafor Jiří Šlitra x Jiří Suchýho.

- David Sýkora zahrál na klarinet píseň s názvem Sentimentální, kterou hosté zavzpomínali na jinou dvojici - zpěváky Yvettu Simonovou a Milana Chladila.

- Dále spoluobčané vyslechli skladbu, kterou měl na repertoáru zpěvák se sametovým hlasem - Jiří Vašíček. Píseň Můj rodný dům na lesní roh zahrál Lukáš Vokatý.

- Povím to tancem a písní, píseň, se kterou bodoval Arnošt Kavka alias Doktor Swing. Na schůzi to všem pověděl hrou na klarinet David Sýkora.

 

To byla zároveň závěrečná píseň krátkého hudebního bloku, vyhraženého naší škole.

Účinkující byli odměneny vřelým potleskem.

 

Ještě chci podotknout, že účinkující byli ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy a p. uč. Antonína Žaluda. Na klavír doprovázel ředitel školy Přemysl Zíka.

 

 

Zároveň SPCCH projevil přání o sehrání divadelního představení. ZUŠ Březnice opět ochotně vyšla vstříc. Pro březnickou veřejnost ve spolupráci s MDS Kostým sehrála hudební monodrama Obraz Doriana Graye.

 

 

14.10.2021

okresní kola soutěží ZUŠ

Do konání okresních kol ve hře na hudební nástroje je ještě daleko, ale je žádoucí začít s přípravou včas.   Termíny konání okresních kol jsou stanoveny následovně: bicí ...... 16. 2. 2022 .........více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít