Jitka Koupilová – učitelka

 

klavír

 

den

vyučování od / do

pondělí

13:00 - 15:35

úterý

-

středa

13:00 - 15:25

čtvrtek

-

pátek

-

 

učebna: II. patro, dveře č. 25

 

Napsali o sobě:  

 

Vážení rodiče, vážení přátelé,

 

mám před sebou úkol představit se vám a stručně popsat zaměření mé práce v oblasti klavírní pedagogiky.

 

S hrdostí se hlásím k dlouhé řadě absolventů prestižní Pražské konzervatoře, s láskou a velikou úctou denně vzpomínám na svou profesorku klavírní hry Ernu Grünfeldovou. Byla to dáma vysokých kvalit odborných, morálních i lidských, vychovala obrovské množství klavírních pedagogů. K jejím žákům patří m.j. vynikající dirigenti Zdeněk Košler, Jiří Bělohlávek a světoznámý klavírista Ivan Moravec, t.č. Profesor na newyorské Juliard School.

Další žačka Zdena Janžurová, autorka Školičky pro děti předškolního věku, mě ve 2-letém studiu vyškolila pro tuto práci. Absolvování seminářů muzikotarapie u Mgr. Markéty Gerlichové mě opravňuje pracovat s dětmi se SPU, ADHD, mentálně postiženými i seniory.

V současnosti úzce spolupracuji s pí. Ilonou Jurníčkovou, skladatelkou překrásných skladeb pro děti od nejmenších po vyspělé klavíristy.

Jinak řečeno: díky své 35-leté praxi a dalšímu studiu jsem plně schopna vést v klavírní hře dítě předškolního věku až po maturanty, příprava na konzervatoř je samozřejmostí.

Moji absolventi z let minulých jsou např. M. Chodorová, M Mrázová, J. Tocauerová a další, v blízké Příbrami řídí 2. ZUŠ Mgr. Petra Havlíková, JAMU absolvovala MgA. Radka Hlaváčková.

Chci zdůraznit, že ve výuce pěstuji nejen získávání správných pianistických návyků, ale také v uceleném a promyšleném systému vedu žáky od PHV po závěrečný ročník k dobrému uplatnění v jejich amatérské činnosti. K tomu je zaměřen sluchový výcvik, základy improvizace, hudební představivost, muzikantská pohotovost - to vše hrou písní, koled, spirituálů atd. Myslím si, že když si žák po 7-leté docházce neporadí s písničkou, není něco v pořádku.

 

A závěrem? Miluju přírodu, toulání po Brdech, zvířata, čestné lidi, spravedlnost. Špatně snáším hloupost, lži, pomluvy a nedostatek smyslu pro humor.

 

Snad to lépe vystihne citát: Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna, moudrost ustupuje, aby se dívala.

3.5.2024

Výuka ve čtvrtek a pátek 9. + 10. května

Na ZŠ Březnice je ve dnech 9.-10. května vyhlášeno ředitelské volno. Na ZUŠ Březnice probíhá v tyto dny normální výuka. Hudební nauky jsou zrušeny. Děti, které se nemohou dostavit, budou...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít