Jitka Koupilová – učitelka

 

klavír

 

den

vyučování od / do

pondělí

13:05 - 16:55

úterý

13:10 - 16:30

středa

13:05 - 16:55

čtvrtek

-

pátek

-

 

učebna: II. patro, dveře č. 25

 

Napsali o sobě:  

 

Vážení rodiče, vážení přátelé,

 

mám před sebou úkol představit se vám a stručně popsat zaměření mé práce v oblasti klavírní pedagogiky.

 

S hrdostí se hlásím k dlouhé řadě absolventů prestižní Pražské konzervatoře, s láskou a velikou úctou denně vzpomínám na svou profesorku klavírní hry Ernu Grünfeldovou. Byla to dáma vysokých kvalit odborných, morálních i lidských, vychovala obrovské množství klavírních pedagogů. K jejím žákům patří m.j. vynikající dirigenti Zdeněk Košler, Jiří Bělohlávek a světoznámý klavírista Ivan Moravec, t.č. Profesor na newyorské Juliard School.

Další žačka Zdena Janžurová, autorka Školičky pro děti předškolního věku, mě ve 2-letém studiu vyškolila pro tuto práci. Absolvování seminářů muzikotarapie u Mgr. Markéty Gerlichové mě opravňuje pracovat s dětmi se SPU, ADHD, mentálně postiženými i seniory.

V současnosti úzce spolupracuji s pí. Ilonou Jurníčkovou, skladatelkou překrásných skladeb pro děti od nejmenších po vyspělé klavíristy.

Jinak řečeno: díky své 35-leté praxi a dalšímu studiu jsem plně schopna vést v klavírní hře dítě předškolního věku až po maturanty, příprava na konzervatoř je samozřejmostí.

Moji absolventi z let minulých jsou např. M. Chodorová, M Mrázová, J. Tocauerová a další, v blízké Příbrami řídí 2. ZUŠ Mgr. Petra Havlíková, JAMU absolvovala MgA. Radka Hlaváčková.

Chci zdůraznit, že ve výuce pěstuji nejen získávání správných pianistických návyků, ale také v uceleném a promyšleném systému vedu žáky od PHV po závěrečný ročník k dobrému uplatnění v jejich amatérské činnosti. K tomu je zaměřen sluchový výcvik, základy improvizace, hudební představivost, muzikantská pohotovost - to vše hrou písní, koled, spirituálů atd. Myslím si, že když si žák po 7-leté docházce neporadí s písničkou, není něco v pořádku.

 

A závěrem? Miluju přírodu, toulání po Brdech, zvířata, čestné lidi, spravedlnost. Špatně snáším hloupost, lži, pomluvy a nedostatek smyslu pro humor.

 

Snad to lépe vystihne citát: Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna, moudrost ustupuje, aby se dívala.

9.9.2019

Výuka Přípravné hudební výchovy a Hudebních nauk

PHV (pro žáky 2./1. tříd ZŠ) zahajuje v pátek 13. září ve 13:30. Sraz je před ZŠ, ředitel ZUŠ děti osobně vyzvedne a převede. Výuka bude ukončena okolo 13:50. Dále bude výuka 2x týdně (úterý+pátek...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít
něco pro zasmání (6)

26.8.2019

něco pro zasmání (6)