Absolventský koncert

 

plakát

plakát

 

program

program

 

 

Absolventský koncert se konal na samém sklonku školního roku 2021/2022 - a to v úterý 28. června 2022 v krásných prostorách Reprezentačního sálu Městského úřadu v Březnici. Představili se na něm celkem 4 absolventi - Klára Hrubá (klavír ze třídy pí. uč. Jitky Koupilové), Tea Ottová (lesní roh ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy), František Janota (akordeon ze třídy p. uč. Michala Filiny) a Petr Špryňar (klarinet ze třídy p. uč. Miroslava Maška).

Absolventi odehráli před zaplněným sálem inspirativní koncert. Všichni účinkující pak budou rovněž nadále pokračovat ve studiu hry na hudební nástroj v ZUŠ Březnice na II. cyklu, kromě Tei Ottové - která úspěšně vykonala talentové přijímací zkoušky na plzeňskou konzervatoř (p. prof. Jindřich Kolář) a bude se hudbě věnovat profesionálně.

22.3.2023

plánované akce na měsíc duben

• Zájezd do Itálie pěveckého sboru "Voci Bianche" (spojený s koncerty) - pátek 31. března - neděle 2. dubna 2023 • Vítání jara a velikonoc v jezuitské koleji - Dixieland ZUŠ Březnice - Náměstí,...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít