Absolventský koncert

 

plakát

plakát

 

program

program

 

 

Absolventský koncert se konal na samém sklonku školního roku 2021/2022 - a to v úterý 28. června 2022 v krásných prostorách Reprezentačního sálu Městského úřadu v Březnici. Představili se na něm celkem 4 absolventi - Klára Hrubá (klavír ze třídy pí. uč. Jitky Koupilové), Tea Ottová (lesní roh ze třídy p. uč. Tomáše Bláhy), František Janota (akordeon ze třídy p. uč. Michala Filiny) a Petr Špryňar (klarinet ze třídy p. uč. Miroslava Maška).

Absolventi odehráli před zaplněným sálem inspirativní koncert. Všichni účinkující pak budou rovněž nadále pokračovat ve studiu hry na hudební nástroj v ZUŠ Březnice na II. cyklu, kromě Tei Ottové - která úspěšně vykonala talentové přijímací zkoušky na plzeňskou konzervatoř (p. prof. Jindřich Kolář) a bude se hudbě věnovat profesionálně.

1.12.2022

plánované akce na prosinec

• pátek 2. prosince - Koncert Žákovského orchestru Teen Band - KD Březnice, 18:00 • sobota 3. prosince - Advent Drahenice, Pěvecký sbor Voci Biance - náves Drahenice, 17:00 • čtvrtek 8. prosince -...více »

Vyrobilo AG25
ZUS Březnice

Zavřít   Zavřít